Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsstyrelsen > Sammanträde 2014-01-23

Sammanträde 2014-01-23

Datum
Klockan
17.30
Plats
Kanholmsfjärden

Partierna disponerar rum för gruppmöten kl fr 16.00
Koalitionen, Kanholmsfjärden
Opposit Läs mer...ionen,Nämdöfjärden

2 Godkännande av dagordning

4 Justeringens tid och plats

5 Presentation av ny förskolechef

6 Sammanställning av biblioteksundersökning 2013

7 Information inför verksamhetsbesök 2014

8 Handlingsplan över andelen elever som inte fullföljer utbildningen i gymnasiet och vuxenutbildningen

9 Utbildningsstyrelsens lokalplan 2014

10 Kontoret informerar

11 Ordföranden informerar

12 Delgivningar

13 Delegationer

§1 Presentation av ny förskolechef

§2 Sammanställning av biblioteksundersökning 2013

§3 Information inför verksamhetsbesök 2014

§4 Handlingsplan över andelen elever som inte fullföljer utbildningen i gymnasiet och vuxenutbildningen

§5 Utbildningsstyrelsens lokalplan 2014

§9 Delegationsbeslut