Din position: Hem > Värmdö kommun > Utbildningsstyrelsen > Sammanträde 2014-11-06

Sammanträde 2014-11-06

Datum
Klockan
17:30
Plats
Kanholmsfjärden

kl 16.00 Uppmärksammande av Värmdö kommuns förstelärare i matsalen, Skogsbo

kl 17.00 Gr Läs mer...uppmöten

kl 17.30 Utbildningsstyrelsens sammanträde

6 Åtgärder för att minska lärarnas administrativa arbetsuppgifter

9 Kvarvarande uppdrag från utbildningsstyrelsen

10 Produktionschefen informerar

11 Ordföranden informerar

Dnr: 14US/0029

- Inställt möte 11 december
- Verksamhetsbesök
- Dialogmöten

§76 Presentation av ny rektor vid Värmdö Skärgårdsskolor, Lena Möllersten

§77 Åtgärder för att minska lärarnas administrativa arbetsuppgifter

§79 Information: PISA 2015

§80 Kvarvarande uppdrag från utbildningsstyrelsen

§81 Produktionschefen informerar

§82 Ordföranden informerar

§84 Delegationsbeslut november