Din position: Hem > Värmdö kommun > Vård- och omsorgsstyrelsen > Sammanträde 2011-04-12

Sammanträde 2011-04-12

Datum
Klockan
Plats

1 Delgivningar och anmälningsärenden

3 Information från produktionschefen 11VOS/16

4 Former för vård- och omsorgsstyrelsens sammanträden 11VOS/28

VOS Anna Boman 1-3 Ärenden som behandlas öppet för allmänheten (förutsatt beslut av styrelsen) Beslutsnivå Föredragande Sid

5 Remiss: Överenskommelse med SLL om riktlinjer och rutiner för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering i Stockholms län 11VOS/32

Information MAS Catharina Burman 4-14

6 Information: Remiss ang förslag om Hälso- och sjukvårdsinsatser i LSS-boenden

Information MAS Catharina Burman 15-34

7 Detaljbudget 2011

VOS Ann-Christin Jernberg Elisabeth Fredell 35-48

8 Direktiv för ledningssystem för kvalitet och säkerhet

9 Riktlinjer för Lex Sarah

10 Tillägg till delegationsordning: Lex Sarah och utseende av verksamhetschef

11 Patientsäkerhetsberättelser Gustavsgården, Djuröhemmet

12 Information: ny modell för biståndsbedömning i hemtjänst

Information Liselotte Wallin 67-87

13 Mål 2011

VOS Ordföranden 88-92 Hans-Ove Görtz Anna Boman/Karin Persson-Berg Ordförande Sekreterare