Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2015-04-22

Sammanträde 2015-04-22

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bolmen

1 Fastställande av dagordning, anmälan om eventuella

2 Godkännande av redovisning av meddelanden och information

3 Godkännande av redovisning av delegationsbeslut

4 Driftbudget och övergripandemål 2016 - Anna Andersson, Ann-Sofi Persson

5 Agunnaryds-Ryd 1:2, beslut om föreläggande med vite, brister som inte åtgärdats efter inspektion. - Alexandra Larsson

6 Elinge 17:1, ansökan om utdömande av vite, nedskräpning inom fastighet. - Alexandra Larsson

7 Össlöv 2:12 med flera, beslut om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. - Victoria Kullenberg

8 Össlöv 1:5 med flera, beslut om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. - Victoria Kullenberg

9 Össlöv 3:50 med flera, beslut om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. - Victoria Kullenberg

10 Össlöv 5:1 med flera, beslut om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. - Victoria Kullenberg

11 Össlöv 4:11 med flera, beslut om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. - Victoria Kullenberg

12 Beslut om upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteret Blodroten, Mandelblomman och Röllekan i Ljungby stad. - Ulla Gunnarsson

13 Beslut om antagande av detaljplan för Torg 13:4 med flera i Lagan samhälle. - Ulla Gunnarsson

14 Beslut om samråd för detaljplan Björklunden 12 i Lagan. - Hilda Lagström

15 Beslut om granskning av detaljplanen Näckrosen 2 med flera i Ljungby. - Hilda Lagström

16 Staverhult 1:5, 1:14 och Balkarp 3:7, ansökan om bygglov för nybyggnad av sex vindkraftverk samt tio teknikbyggnader. - Sarah Cederström

17 Hjälmaryd 4:19, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med tillhörande uthus. - David Fritzon

Ordförande Kent Danielsson (C) Kallelse 1(2) Miljö- och byggnämnden

§62 Fastställande av dagordning, anmälan om eventuella

§63 Godkännande av redovisning av meddelanden och information

§64 Godkännande av redovisning av delegationsbeslut

§65 Driftbudget och övergripandemål 2016 - Anna Andersson, Ann-Sofi Persson

§66 Agunnaryds-Ryd 1:2, beslut om föreläggande med vite, brister som inte åtgärdats efter inspektion. - Alexandra Larsson

§67 Elinge 17:1, ansökan om utdömande av vite, nedskräpning inom fastighet. - Alexandra Larsson

§68 Yttrande till Länsstyrelsen i Hallands län angående ansökan om ändring i tillståndstext i tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftspark Treriksröset

§69 Össlöv 2:12 med flera, beslut om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

§70 Össlöv 1:5 med flera, beslut om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. - Victoria Kullenberg

§71 Össlöv 3:50 med flera, beslut om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. - Victoria Kullenberg

§72 Össlöv 5:1 med flera, beslut om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. - Victoria Kullenberg

§73 Össlöv 4:11 med flera, beslut om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde. - Victoria Kullenberg

§74 Hamneda 2:5, beslut om tillstånd för spridning av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde

§75 Beslut om upphävande av fastighetsplan/tomtindelning inom kvarteret Blodroten, Mandelblomman och Röllekan i Ljungby stad

§76 Beslut om antagande av detaljplan för Torg 13:4 med flera i Lagan samhälle. - Ulla Gunnarsson

§77 Beslut om samråd för detaljplan Björklunden 12 i Ljungby. - Hilda Lagström

§78 Beslut om granskning av detaljplanen Näckrosen 2 med flera i Ljungby. - Hilda Lagström

§79 Staverhult 1:5, 1:14 och Balkarp 3:7, ansökan om bygglov för nybyggnad av sex vindkraftverk samt tio teknikbyggnader. - Sarah Cederström