Din position: Hem > Ljungby kommun > Miljö- och byggnämnden > Sammanträde 2018-05-30

Sammanträde 2018-05-30

Datum
Klockan
08:00
Plats
Märtasalen

1 Fastställande av dagordning.

4 Beslut om dataskyddsombud för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Information och frågor diverse Miljö

5 Balkarp 3:8, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

6 Romborna 1:12, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

7 Toftaholm 1:22, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

Information och frågor miljö Plan

8 Beslut om samråd för detaljplan Taltrasten 1 och del av Hångers 3:21 (Ekebackenskolan) i Ljungby.

9 Förslag på yttrande till kommunsstyrelsen över gransking av vägplan för ombyggnad av väg 25 Halmstad-Ljungby, delen Boasjön-Annderstad, ändring av plan vid Skeen i Ljungby kommun, ärendenummer TRV 2010/104989.

10 Beslut om planbesked för fastigheten Torg 2:27 med flera (Motell Lagan) Lagans samhälle.

11 Höjden 1, ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.

12 Dörarp 5:143, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

13 Dörarp 5:142, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

14 Sländan 2, ansökan om bygglov för fönsterbyte på flerbostadshus.

15 Pumpan 2, ansökan om bygglov för nybyggnad av LSS-boende samt anläggande av parkeringsplats.

16 Össlöv 3:50, ansökan om bygglov för nybyggnad av två stugor för uthyrning samt toaletthus.

17 Hällorna 2:17, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage.

18 Minerva 2, ansökan om bygglov för ljus- och skyltanordning på fasad.

Information och frågor bygg Ordförande Kent Danielsson (C) Dagordning 1(2) Miljö- och byggnämnden

§70 Fastställande av dagordning.

§71 Meddelande och information

§72 Delegationsärenden

§73 Beslut om dataskyddsombud för behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

§74 Balkarp 3:8, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

§75 Romborna 1:12, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

§76 Toftaholm 1:22, beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning.

§77 Yttrande till Länsstyrelsen i Kronobergs län gällande ansökan om aktorisation för bilskrotning

§78 Beslut om samråd för detaljplan Taltrasten 1 och del av Hångers 3:21 (Ekebackenskolan) i Ljungby.

§79 Förslag på yttrande till kommunsstyrelsen över gransking av vägplan för ombyggnad av väg 25 Halmstad-Ljungby, delen Boasjön-Annderstad, ändring av plan vid Skeen i Ljungby kommun, ärendenummer TRV 2010/104989.

§80 Beslut om planbesked för fastigheten Torg 2:27 med flera (Motell Lagan) Lagans samhälle.

§81 Höjden 1, ansökan om bygglov för nybyggnad av garage.

§82 Dörarp 5:143, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

§83 Dörarp 5:142, ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus.

§84 Sländan 2, ansökan om bygglov för fönsterbyte på flerbostadshus.

§85 Pumpan 2, ansökan om bygglov för nybyggnad av LSS-boende samt anläggande av parkeringsplats.

§86 Össlöv 3:50, ansökan om bygglov för nybyggnad av två stugor för uthyrning samt toaletthus.

§87 Hällorna 2:17, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage.

§88 Minerva 2, ansökan om bygglov för ljus- och skyltanordning på fasad.