Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-02-12

Sammanträde 2015-02-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

7 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgården och Älvsjö servicehus 2014

Remissärenden

8 Gångplan för Stockholm

- remiss från trafikkontoret, dnr T2014-0917
Dnr 1.5.3.444-2014 (27/2)

11 Uppföljning av Älvsjö servicehus

13 Plan för uppföljning av äldreomsorgen 2015

14 Redovisning av verksamhetsuppföljning inom omsorgen av funktionsnedsatta 2014

15 Plan för uppföljning inom omsorgen av funktionsnedsättning 2015

16 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

17 Redovisning av delegationsbeslut

18 Protokoll från pensionärsrådet

19 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

20 Protokoll från förvaltningsgruppen

22 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

23 Protokoll från sociala delegationen

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (226 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§7 Rapport om hälso- och sjukvårdsindikatorer på Solberga vård- och omsorgsboende, Kristallgården och Älvsjö servicehus 2014

§13 Plan för uppföljning av äldreomsorgen 2015

§15 Plan för uppföljning inom omsorgen av

§16 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§17 Redovisning av delegationsbeslut

§18 Protokoll från pensionärsrådet

§19 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§20 Protokoll från förvaltningsgruppen

§21 Övrigt verksamheten

§22 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§23 Protokoll från sociala delegationen