Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-12-15

Sammanträde 2016-12-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Anmälan av medborgarförslag om att anlägga en bra stig i Ekdungen

7 Val till pensionärsråd 2017

8 Förlängning av entreprenadavtal om drift av vård- och omsorgsboende

9 Uppföljning av enheten för personligt stöd

10 Uppföljning av Havskatten - stödboende, boendestöd

11 Uppföljning av Älvsjö gruppbostäder, servicebostad och daglig verksamhet

12 Uppföljning av Älvsjö hemtjänst

13 Uppföljning av Hantverkscaféet Rondellen

14 Förlängning av avtal om parkskötsel med vinterväghållning på parkvägar

Remissärenden

15 Motion (L) om tillgängliga konferenslokaler - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-985/2016

19 Ekonomisk månadsrapport per november månad

20 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

21 Redovisning av delegationsbeslut

22 Protokoll från pensionärsrådet

23 Protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

24 Protokoll från förvaltningsgruppen

25 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

26 Information från förvaltningen

27 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

Slutet sammanträde

28 Protokoll från sociala delegationen

29 Nedskrivning av kundfordringar

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Anmälan av medborgarförslag om att anlägga en bra stig i Ekdungen

§7 Val till pensionärsråd 2017

§8 Förlängning av entreprenadavtal om drift av vård- och omsorgsboende

§9 Uppföljning av enheten för personligt stöd

§10 Uppföljning av Havskatten ­ stödboende, boendestöd

§11 Uppföljning av Älvsjö gruppbostäder, servicebostad och daglig verksamhet

§12 Uppföljning av Älvsjö hemtjänst

§13 Uppföljning av Hantverkscaféet Rondellen

§14 Förlängning av avtal om parkskötsel med vinterväghållning på parkvägar

§15 Motion (L) om tillgängliga konferenslokaler - remiss från kommunstyrelsen, KS 106-985/2016

§19 Ekonomisk månadsrapport per november månad

§20 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§21 Redovisning av delegationsbeslut

§22 Protokoll från pensionärsrådet

§23 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§24 Protokoll från förvaltningsgruppen

§25 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

§26 Information från förvaltningen

§27 Frågor från nämndens ledamöter och ersättare

§28 Protokoll från sociala delegationen

§29 Nedskrivning av kundfordringar