Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-05-16

Sammanträde 2017-05-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret, Älvsjö stationsgata 21

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Anlägga utomhusgym

- anmälan av medborgarförslag
Dnr 1.2.4.444-2016

Remissärenden

7 Samverkan i missbruks- och beroendevården

- svar till stadsrevisionen (3.1.3-168/2016)
Dnr 1.4.60-2017
Omedelbar justering

Anmälningsärenden

8 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

9 Redovisning av delegationsbeslut

10 Protokoll från pensionärsrådet

11 Protokoll från funktionshinderrådet

12 Protokoll från förvaltningsgruppen

13 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-, miljö- och planfrågor

14 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

16 Protokoll från sociala delegationen

17 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § FB

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§7 Samverkan i missbruks- och beroendevården

§8 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

§9 Redovisning av delegationsbeslut

§10 Protokoll från pensionärsrådet

§11 Protokoll från funktionshinderrådet

§12 Protokoll från förvaltningsgruppen

§13 Minnesanteckningar från tvärpolitiska gruppen för trafik-,

§14 Information från förvaltningen

§15 Frågor från nämnden

§16 Protokoll från sociala delegationen