Din position: Hem > Stockholms stad > Älvsjö stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-12-20

Sammanträde 2018-12-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Medborgarkontoret

1 Val av justerare och dag för justering

3 Fastställande av föredragningslista

4 Anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

5 Utsiktstorn

Anmälan av medborgarförslag
Dnr 1.2.4.379-2018

6 Kulturhus i Älvsjö

Anmälan av medborgarförslag
Dnr 1.2.4.364-2018

Beslutsärenden

7 Uppföljning av Älvsjö hemtjänst

8 Uppföljning av enheten för funktionsnedsatta

9 Val av funktionshinderråd 2019-2022

10 Val av pensionärsråd 2019

Remissärenden

11 Ansökan om serveringstillstånd för Herrängens gård

Svar på remiss från socialförvaltningen, SoN 9.1-10959/2018
Dnr 1.5.2.357-2018
Omedelbar justering

12 Färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2018/911 Dnr 1.5.1.257-2018 Omedelbar justering

13 Detaljplan för Bassångaren 20 i Långsjö

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2018- 04895
Dnr 1.5.3.381-2018
Omedelbar justering

14 Nya regler om faderskap och föräldraskap

Anmälningsärenden

15 Ekonomisk rapport för november

16 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter

17 Kontorsutlåtande

Svar på remiss från Socialstyrelsen, dnr 3.8-6565/2017, Att förebygga och behandla undernäring i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstöd - bestämmelser och stöd i arbetet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Redovisning av delegationsbeslut

19 Protokoll från funktionshinderrådet

20 Protokoll från pensionärsrådet

21 Protokoll från förvaltningsgruppen

22 Information från förvaltningen

Slutet sammanträde

24 Protokoll från sociala delegationen

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Fastställande av föredragningslista

§4 Anmälan av föregående protokoll

§5 Utsiktstorn Anmälan av medborgarförslag Dnr 1.2.4.379-2018

§6 Kulturhus i Älvsjö Anmälan av medborgarförslag Dnr 1.2.4.364-2018

§7 Uppföljning av Älvsjö hemtjänst Dnr 1.1.348-2018

§8 Uppföljning av enheten för funktionsnedsatta Dnr 1.2.1.363-2018

§9 Val av funktionshinderråd 2019-2022 Dnr 1.1.391-2018

§10 Val av pensionärsråd 2019 Dnr 1.1.404-2018

§11 Ansökan om serveringstillstånd för Herrängens gård Svar på remiss från socialförvaltningen, SoN 9.1-10959/2018 Dnr 1.5.1.357-2018

§12 Färdplan för ett Stockholm för alla ­ en rapport från kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2018/911 Dnr 1.5.1.257-2018

§13 Detaljplan för Bassångaren 20 i Långsjö Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2018-04895 Dnr 1.5.3.381-2018

§14 Nya regler om faderskap och föräldraskap Svar på remiss från kommunstyrelsen, KS 2018/1290 Dnr 1.5.1.307-2018

§15 Ekonomisk rapport för november Dnr 1.2.1.81-2018

§16 Inkomna handlingar, klagomål och synpunkter Dnr 1.6.84-2018

§17 Kontorsutlåtande Svar på remiss från Socialstyrelsen, dnr 3.8-6565/2017, Att förebygga och behandla undernäring i hälso- och sjukvård och socialtjänst.

§18 Redovisning av delegationsbeslut Dnr 1.1.120-2018

§19 Protokoll från funktionshinderrådet

§20 Protokoll från pensionärsrådet

§21 Protokoll från förvaltningsgruppen

§22 Information från förvaltningen

§23 Frågor från nämnden

§24 Protokoll från sociala delegationen