Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämndens arkivutskott > Sammanträde 2021-12-09

Sammanträde 2021-12-09

Datum
Klockan
16:00
Plats

2 Anmälan av föregående protokoll

3 Anmälningsärenden

- Anmälan av beslut enligt delegation
- Stadsarkivets månadsrapport november 2021

6 Sammanträdestider för arkivutskottet 2022

7 Information och övriga frågor

§1 Val av protokolljusterare

§2 Anmälan av föregående protokoll

§4 Stadsarkivets verksamhetsplan 2022

§5 Revidering av kulturnämndens delegationsordning avseende Stadsarkivet

§6 Sammanträdestider för arkivutskottet 2022

§7 Information och övriga frågor