Din position: Hem > Stockholms stad > Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-06-13

Sammanträde 2019-06-13

Datum
Klockan
18:30
Plats
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, Slakthusplan 8 A, Johanneshov

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Fastställande av dagordning

Medborgarförslag

3 Ramp för barnvagn mellan Tavelsjövägen och Siljansvägen i Årsta

4 Engagera ungdomar i att omforma stadsdelen

Beslutsärenden

5 Månadsrapport maj, 2019

6 Inrättande av ny förskola - Valla Gärde, Årsta 1:1, Årstafältet etapp 1, kvarter H

7 Uppföljning inom Omsorgen om personer med funktionsnedsättning - gruppbostäderna i Vantör - Attendo

8 Uppföljning inom äldreomsorgen - Stureby vård- och omsorgsboende inkl. Tussmötegården

9 Idéburet offentligt partnerskap med Convictus Bryggan Vantör

10 Idéburet offentligt partnerskap med Farsta Församling

11 Föreningsbidrag

12 Rågdalens och Rågsveds fritidsgårds mellanstadieverksamhet - svar på skrivelse från (S), (V) och (Fi)

13 Sommarjobb i Enskede-Årsta-Vantör - svar på skrivelse från (S) och (Fi)

14 Verksamhet för barn, äldre och personer med funktionshinder under en eventuell värmebölja - svar på skrivelse från (S)

15 Firmatecknare för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

Remissärenden

16 Revisionens årsrapport 2018 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

17 Policy för sociala medier i Stockholms stad

18 Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholm stad

19 Ansökan om serveringstillstånd för Gamla Enskede Bryggeri, Bolidenvägen 8, Johanneshov

20 Anmälningsärenden

A. Förteckning över inkomna protokoll, skrivelser, m.m.(se pärm) B. Tjänstemannabeslut, se pärm C. Protokoll från Pensionärsrådets sammanträde (utsändes senare) D. Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor (utsändes senare) E. Protokoll från förvaltningsgruppen (utsändes senare) F. Balanslista över nämndens uppdrag till förvaltningen, (se pärm)

23 Stadsdelsdirektörens information

Slutet sammanträde

24 Återtagande av ansökan om överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

25 Återtagande av ansökan om överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

26 Återtagande av ansökan om överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken

29 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Fastställande av dagordning

§3 Ramp för barnvagn mellan Tavelsjövägen och Siljansvägen i Årsta

§5 Månadsrapport maj 2019

§6 Inrättande av ny förskola ­ Valla Gärde, Årsta 1:1, Årstafältet etapp 1, kvarter H Genomförandeärende

§7 Uppföljning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning ­ gruppbostäderna i Vantör (Attendo)

§8 Uppföljning inom äldreomsorgen ­ Stureby vård- och omsorgsboende inklusive Tussmötegården

§9 Idéburet offentligt partnerskap med Convictus Bryggan Vantör

§11 Föreningsbidrag Aktivitetsbidrag våren 2019

§12 Rågdalens och Rågsveds fritidsgårds mellanstadieverksamhet

§13 Sommarjobb i Enskede-Årsta-Vantör Svar på skrivelse från (S) och (Fi)

§14 Verksamhet för barn, äldre och personer med funktionshinder under en eventuell värmebölja Svar på skrivelse från (S)

§15 Firmatecknare för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

§16 Revisionens årsrapport 2018 för Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Remissvar

§17 Policy för sociala medier i Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad Svar på remiss från kommunstyrelsen

§19 Ansökan om serveringstillstånd för Gamla Enskede Bryggeri, Bolidenvägen 8, Johanneshov Remissvar

§21 Förskoleundersökningen 2019 Enkätundersökning med vårdnadshavare till barn i Enskede-Årsta-Vantörs kommunala förskolor

§23 Stadsdelsdirektörens information