Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2017-10-12

Sammanträde 2017-10-12

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

OBS! Innan sammanträdet hålls nämndens årliga möte med rådet för funktionshinderfrågor, ca Läs mer... kl. 16.30-17.00

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av minnesanteckningar från exploateringsnämndens strategiråd

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning september 2017 (A)

8 Om ett modernt och hållbart växande Stockholm. Motion (2017:33) av Anna König Jerlmyr m.fl. (alla M). Svar på remiss (A)

9 Nacka tingsrätts dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Brunna Äng 1 i Botkyrka (M&V)

Dnr: E2017-03184

OJ

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 9 §. Sekretessbelagt av exploateringsnämnden

10 Ändrade instruktioner för exploateringskontorets expertråd för fastighetsfrågor (M&V)

11 Granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggnaden av tunnelbanan från Akalla till Barkarby station. Anmälan av svar på remiss (PU)

12 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Lilla Essingen 1:11 inklusive option inom fastigheten Ulvsunda 1:1 på Lilla Essingen med Wästbygg Projektutveckling i Stockholm AB Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheten Primus 1 med Vasakronan Fastigheter AB. Genomförandebeslut (PU) Kungsholmens stdf

13 Markanvisning för bostäder och förskola inom del av fastigheterna Stora Essingen 1:87 och Tvättkorgen 3 på Stora Essingen till AB Familjebostäder. Inriktningsbeslut (PU) Kungsholmens stdf

14 Markanvisning för bostäder, lokaler och förskola inom fastigheten Pincetten 1 och del av Hägersten 1:1 i Hägersten till HEFAB Fastighets AB. Inriktningsbeslut (PU) Hägersten-Liljeholmens stdf

15 Tidig markreservation för bostäder, förskola, kommersiella ytor och garage inom delar av fastigheten Midsommarkransen 1:1 i Midsommarkransen och Västberga 1:1 i Västberga till Stena Fastigheter AB, SSM Fastigheter AB samt Stockholm Parkering AB. Reviderat inriktningsbeslut (PU) Hägersten-Liljeholmens stdf

16 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till AB Stockholmshem. Fokus Skärholmen (PU) Skärholmens stdf

17 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till AB Stockholmshem. Fokus Skärholmen (PU) Skärholmens stdf

18 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till AB Svenska Bostäder. Fokus Skärholmen (PU) Skärholmens stdf

19 Överenskommelse om exploatering med försäljning respektive tomträtt, för bostäder inom del av fastigheten Skärholmen 2:1, projektområde Vårbergstoppen, Fokus Skärholmen, till Mårbärsstigen Fastighets AB och Åke Sundvall i Stockholm AB samt Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB. Genomförandebeslut (PU) Skärholmens stdf

20 Markanvisning för bostäder inom Stångholmen 1 till Våtrumsteknik i Skandinavien AB. Inom Stångholmen 2 till Olov Lindgren AB. Inom Bäverholmen 7 samt del av Skärholmen 2:1 till Olov Lindgren AB, M2 Asset Management AB, Fastighets AB Senator och Anders Ivarsson AB. Inom Lillholmen 6 samt del av Skärholmen 2:1 till M2 Asset Management AB.

Dnr: E2017-01848

Inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 till Våtrumsteknik i Skandinavien AB och M2 Asset Management AB. Samtliga i Vårberg
Skärholmens stdf

22 Markanvisning för bostäder, skola, förskola, parkeringsgarage och idrottsplats inom fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1 och Sjöfararen 8 i stadsdelarna Hammarbyhöjden och Björkhagen till Folkhem Trä AB, Borätt AB, Einar Mattsson Projekt AB, Stena Fastigheter Stockholm AB, Skolfastigheter i Stockholm AB, Stockholms Stads Parkerings AB och fastighetsnämnden. Inriktningsbeslut (PU) Skarpnäcks stdf

23 Exploateringsavtal för bostäder inom fastigheten Sköndal 1:19 i Sköndal med Stiftelsen Stora Sköndal (PU) Farsta stdf

24 Markanvisning för drivmedelsstation till St1 Sverige AB inom fastigheten Sköndal 2:1 i Sköndal (PU) Farsta stdf

25 Om ett pilotprojekt för sopsugar i innerstaden. Motion (2017:43) av Lars Svärd (M). Svar på remiss (SP)

26 Gemensamma miljökrav för entreprenader. Svar på remiss (M&T)

27 Tidig markreservation för centrumändamål inom fastigheterna Södre Torn 1 och Södermalm 7:87, Mälarterrassen vid Slussen på Södermalm, till Atrium Ljungberg AB (SP)

Dnr: E2017-02977

Bordlagt den 21 september 2017, pkt 40

28 Stockholm Terminal AB, överlåtelse av aktier till Jernhusen (SP + Tk)