Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2016-05-19

Sammanträde 2016-05-19

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Personalpolicy för Stockholms stad. Svar på remiss (A)

8 Låt fler forma framtiden!. Svar på remiss (A)

9 Stockholms stads EU-policy. Svar på remiss (A)

10 Motion av Stina Bengtsson (C) om tillfälliga asylboenden. Svar på remiss (A)

11 Motion av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L) om att stoppa rivningsvågen i Stockholm. Svar på remiss (A)

12 Översiktsplan 2030 - med utblick mot 2050, granskningshandling. Anmälan av svar på remiss (A)

13 Anmälan om samarbetsprojekt för att attrahera datacenter till Stockholm för storskalig återvinning av energi (A + Sbk + Stockholm Business Region + AB Stokab)

14 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Ängbyskolan 17 m.fl. i Norra Ängby med Metropol Fastighets AB (PU)

15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Slutstenen 1 i Bällsta till Brf Slutstenen 1 (PU)

16 Att bättre ta tillvara döda ytor - så kallade wasted spaces, i staden. Motion (2015:86) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss (PU)

17 Minska utsläppen och bygg bostäder vid västra Valhallavägen. Motion (2016:24) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen (PU)

18 Parkeringslösning för Nobel Center. Motion (2015:66) från Joakim Larsson (M) och Cecilia Brinck (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen (PU)

19 Motion (2016:3) om att bygga ett nytt bostadsområde i Masthamnen på Södermalm. Svar på remiss från kommunstyrelsen (PU + Sbk)

20 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Vårberg 1:1 och Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Riksbyggen ekonomisk förening. Inriktningsbeslut (PU)

21 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 till Aktiebolaget Svenska Bostäder (PU)

22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Danator Skärholmen Fastighets AB (PU)

23 Markanvisning för förskola inom del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 vid Horisontvägen i Skarpnäcks gård till SISAB (PU)

24 Markanvisning för fördelningsstation inom del av fastigheten Gubbängen 1:1 i Gubbängen till Ellevio AB (PU)

25 Markanvisning för förskola inom fastigheterna Rindö 1 och del av Farsta 2:1 i Farsta till Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB. Inriktningsbeslut (PU)

26 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta strand, till Primula Byggnads AB, Folkhem Trä AB och Erik Wallin AB. Inriktningsbeslut (PU)

28 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Antwerpen 2 m.fl. till elva exploatörer (SP)

29 Möjligheten att agera tillsammans med Stockholms läns landsting för Värtabanan genom utsedd förhandlingsman. Motion (2015:90) av Rickard Wall (-). Svar på remiss (SP)

30 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för inomhusklättring inom fastigheten Hjorthagen 1:3 (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2016-00014

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2016-00043

§7 Personalpolicy för Stockholms stad. Svar på remiss, Dnr E2016-01048

§8 Låt fler forma framtiden! Svar på remiss, Dnr E2016-01173

§9 Stockholms stads EU-policy. Svar på remiss, Dnr E2016-01166

§10 Motion av Stina Bengtsson (C) om tillfälliga asylboenden. Svar på remiss, Dnr E2016-00981

§11 Motion av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda L) om att stoppa rivningsvågen i Stockholm. Svar på remiss, Dnr E2016-00895

§12 Översiktsplan 2030 ­ med utblick mot 2050, granskningshandling. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-01132

§13 Anmälan om samarbetsprojekt för att attrahera datacenter till Stockholm för storskalig återvinning av energi, Dnr E2016-01263

§14 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Ängbyskolan 17 m.fl. i Norra Ängby med Metropol Fastighets AB, Dnr E2016-01348

§15 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Slutstenen 1 i Bällsta till Brf Slutstenen 1, Dnr E2016-01327

§16 Att bättre ta tillvara döda ytor ­ så kallade wasted spaces, i staden. Motion (2015:86) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss, Dnr E2015-03946

§17 Minska utsläppen och bygg bostäder vid västra Valhallavägen. Motion (2016:24) från Karin Ernlund (C). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2016-00693

§18 Parkeringslösning för Nobel Center. Motion (2015:66) från Joakim Larsson (M) och Cecilia Brinck (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2016-00863

§19 Motion (2016:3) om att bygga ett nytt bostadsområde i Masthamnen på Södermalm. Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr E2016-00297

§20 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Vårberg 1:1 och Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Riksbyggen ekonomisk förening. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-00552

§21 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 till Aktiebolaget Svenska Bostäder, Dnr E2016-01202

§22 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Danator Skärholmen Fastighets AB, Dnr E2015-02369

§23 Markanvisning för förskola inom del av fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 vid Horisontvägen i Skarpnäcks gård till SISAB, Dnr E2015-02720

§24 Markanvisning för fördelningsstation inom del av fastigheten Gubbängen 1:1 i Gubbängen till Ellevio AB, Dnr E2015-02435

§25 Markanvisning för förskola inom fastigheterna Rindö 1 och del av Farsta 2:1 i Farsta till Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-01347

§26 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Farsta strand, till Primula Byggnads AB, Folkhem Trä AB och Erik Wallin AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-01275

§28 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Antwerpen 2 m.fl. till elva exploatörer, Dnr E2016-00013

§29 Möjligheten att agera tillsammans med Stockholms läns landsting för Värtabanan genom utsedd förhandlingsman. Motion (2015:90) av Rickard Wall (-). Svar på remiss, Dnr E2016-00278

§30 Överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse för inomhusklättring inom fastigheten Hjorthagen 1:3, Dnr E2016-01002