Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2017-08-24

Sammanträde 2017-08-24

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktions-hinderfrågor - inget protokoll finns att anmäla vid detta sammanträde

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning, juli 2017 (A)

7 Promemorian Cykelregler. Anmälan av svar på remiss (A)

8 Nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad. Anmälan av svar på remiss (A)

9 Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27). Anmälan av svar på remiss (M&V)

10 Om att låta stockholmarna bygga ihop Södra Skanstull med Gullmarsplan och Hammarby sjöstad. Motion (2017:5) från Björn Ljung och Peter Backlund, båda (L). Svar på remiss (PU + Sbk)

11 Samråd om förlängning av koncession för förbindelsen Högdalen-Nacka, Stockholms och Nacka kommuner, Stockholms län. Anmälan av svar på remiss (PU)

12 Kompletterande samråd enligt 6 kap. miljöbalken för 400 kV markkablar mellan Snösätra och Högdalen. Anmälan av svar på remiss (PU)

13 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom fastigheten Skalholt 1 i Kista med BRF Kista Square Garden. Genomförandebeslut (PU)

14 Markanvisning för datahall inom fastigheten Vanda 2 i Akalla till Crownridge Data Center AB (PU)

15 Markanvisning för utökad byggrätt för skoländamål inom fastigheterna Skogsnävan 1, Rödtoppan 1 och 7 m.m. i Vinsta till Skolfastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut (PU)

16 Avtal gällande friköpsrätt till fastigheten Sadeltaket 1 i Bällsta med Aktiebolaget Karl Ekesiöö och Ekesiöö Fastigheter AB (PU)

17 Markanvisning för studentbostäder och forskarbostäder till Svenska Studenthus Holding 1 AB samt idrottshall till fastighetskontoret inom fastigheten Johanneshov 1:1 m.fl. i Johanneshov (PU)

18 Områdesplanering för Årstaskogen. Utredningsbeslut (PU)

19 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostadsändamål inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Årsta med Gullefjun Gul Fastighet 2 AB (PU)

20 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom fastigheten Midsommarkransen 1:1 i Midsommarkransen med Vasakronan AB. Genomförandebeslut (PU)

21 Tillägg till markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till Åke Sundvall Projekt AB (PU)

22 Markanvisning för kontor och bostäder inom del av fastigheten Måsholmen 21 i Skärholmen till AB Stockholmshem (PU)

23 Granskning av vägplan för anläggning och ombyggnad av sträckan mellan E4/E20 Essingeleden och väg 75 Södra länken i Stockholms kommun, Stockholms län. Svar på remiss (PU)

24 Samråd för 220 kV-ledning mellan Mårtensdal och Jarlaberg (Ny markförlagd 220 kV-ledning mellan station Skanstull, Mårtensdal i Stockholms stad och station Jarlaberg i Nacka kommun, Stockholms län). Anmälan av svar på remiss (PU)

25 Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession, ansökan avser en ny 400 kV markförlagd kraftledning mellan terminalplats Örby och en planerad station Snösätra i södra Stockholm. Anmälan av reviderat svar på remiss (PU)

26 Trafik- och gatumiljöplan för City. Svar på remiss (SP)

27 Program för City. Svar på remiss (SP)

28 Planskild korsning Frescati. Anmälan av svar på remiss (SP)

29 Kompletterande samråd för station Sofia i utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort. Anmälan av svar på remiss (SP)

30 Slutredovisning av detaljplaneområde Henriksdalshamnen i Hammarby Sjöstad (SP)

31 Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Reviderat inriktningsbeslut Reviderat genomförandebeslut för Gasverket. (Genomförandebeslut 11) Reviderat genomförandebeslut för Bobergsgatan. (Genomförandebeslut 12) Delgenomförandebeslut för Kolkajen-Ropsten. (Genomförandebeslut 13) (SP)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2017-00069

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2017-00745

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning, juli 2017, Dnr E2017-00363

§7 Promemorian Cykelregler. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-01593

§8 Nya riktlinjer för bostadsförsörjning i Sundbybergs stad. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-01824

§9 Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27). Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-01269

§10 Om att låta stockholmarna bygga ihop Södra Skanstull med Gullmarsplan och Hammarby sjöstad. Motion (2017:5) från Björn Ljung och Peter Backlund, båda (L). Svar på remiss, Dnr E2017-00962

§11 Samråd om förlängning av koncession för förbindelsen Högdalen-Nacka, Stockholms och Nacka kommuner, Stockholms län. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-01750

§12 Kompletterande samråd enligt 6 kap. miljöbalken för 400 kV markkablar mellan Snösätra och Högdalen. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2016-04072

§13 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom fastigheten Skalholt 1 i Kista med BRF Kista Square Garden. Genomförandebeslut, Dnr E2017-02360

§14 Markanvisning för datahall inom fastigheten Vanda 2 i Akalla till Crownridge Data Center AB, Dnr E2017-01912

§15 Markanvisning för utökad byggrätt för skoländamål inom fastigheterna Skogsnävan 1, Rödtoppan 1 och 7 m.m. i Vinsta till Skolfastigheter i Stockholm AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2017-00715

§16 Avtal gällande friköpsrätt till fastigheten Sadeltaket 1 i Bällsta med Aktiebolaget Karl Ekesiöö och Ekesiöö Fastigheter AB, Dnr E2017-01947

§17 Markanvisning för studentbostäder och forskarbostäder till Svenska Studenthus Holding 1 AB samt idrottshall till fastighetskontoret inom fastigheten Johanneshov 1:1 m.fl. i Johanneshov, Dnr E2017-01846

§18 Områdesplanering för Årstaskogen. Utredningsbeslut, Dnr E2017-01898

§19 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostadsändamål inom del av fastigheten Årsta 1:1 i Årsta med Gullefjun Gul Fastighet 2 AB, Dnr E2017-01836

§20 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom fastigheten Midsommarkransen 1:1 i Midsommarkransen med Vasakronan AB. Genomförandebeslut, Dnr E2017-01914

§21 Tillägg till markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till Åke Sundvall Projekt AB, Dnr E2015-00156

§22 Markanvisning för kontor och bostäder inom del av fastigheten Måsholmen 21 i Skärholmen till AB Stockholmshem, Dnr E2017-01847

§23 Granskning av vägplan för anläggning och ombyggnad av sträckan mellan E4/E20 Essingeleden och väg 75 Södra länken i Stockholms kommun, Stockholms län. Svar på remiss, Dnr E2017-02037

§24 Samråd för 220 kV-ledning mellan Mårtensdal och Jarlaberg (Ny markförlagd 220 kV-ledning mellan station Skanstull, Mårtensdal i Stockholms stad och station Jarlaberg i Nacka kommun, Stockholms län). Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-01573

§25 Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession, ansökan avser en ny 400 kV markförlagd kraftledning mellan terminalplats Örby och en planerad station Snösätra i södra Stockholm. Anmälan av reviderat svar på remiss, Dnr E2017-00467

§26 Trafik- och gatumiljöplan för City. Svar på remiss, Dnr E2017-01850

§27 Program för City. Svar på remiss, Dnr E2017-01839

§28 Planskild korsning Frescati. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-01714

§29 Kompletterande samråd för station Sofia i utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka och söderort. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-01651

§30 Slutredovisning av detaljplaneområde Henriksdalshamnen i Hammarby Sjöstad, Dnr E2017-01897

§31 Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Reviderat inriktningsbeslut Reviderat genomförandebeslut för Gasverket. (Genomförandebeslut 11) Reviderat genomförandebeslut för Bobergsgatan. (Genomförandebeslut 12) Delgenomförandebeslut för Kolkajen-Ropsten. (Genomförandebeslut 13), Dnr E2017-01268