Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2017-11-09

Sammanträde 2017-11-09

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor - inget protokoll finns att anmäla

6 Sammanträdestider för exploateringsnämnden 2018 (A)

7 Anmälan av ekonomisk uppföljning, oktober 2017 (A)

8 Sätt stopp för förseningar och dålig planering! Motion (2017:39) av Karin Ernlund (C). Svar på remiss (A)

9 Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmänna handlingar. Anmälan av svar på remiss (A)

10 Mark- och miljödomstolens dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Spektern 14 på Norrmalm (M&V)

Dnr: E2014-00191

Sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen 19 kap. 9 §. Sekretessbelagt av exploateringsnämnden

11 Stockholms Framtida Avloppsrening. Genomförandeavtal med Stockholm Vatten och Avfall AB (PU + Tk)

12 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Kotka 1 och Saima 1 samt del av fastigheten Akalla 4:1 i Akalla till AB Svenska Bostäder (PU)

14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma till AB Stockholmshem (PU)

15 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom del av fastigheten Midsommarkransen 1:1 i Midsommarkransen med Belatchew Fastigheter AB (PU)

16 Markanvisning för bostäder inom del av Midsommarkransen 1:1 samt Silvergranen 13 i Midsommarkransen till Wästbygg Projektutveckling AB. Inriktningsbeslut (PU)

17 Markanvisning för bostäder och förskola inom del av fastigheterna Liljeholmen 1:5 och Årsta 1:1 i Liljeholmen till Magnolia Bostad AB. Inriktningsbeslut (PU)

18 Exploateringsavtal inom fastigheten Kabelverket 13 m.fl. i Solberga med JM AB och AB Familjebostäder samt överenskommelse om exploatering med tomträtt, för parkeringsändamål, inom del av fastigheten Solberga 2:1 i Solberga med Stockholms Stads Parkering AB. Genomförandebeslut (PU)

19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 intill kv. Rosenstenen 1 i Solberga till AB Stockholmshem (PU)

20 Överlåtelse av överenskommelse om exploatering från Gyllenforsen fastigheter KB i Årstafältet, etapp 1 till HSB Stockholm ekonomisk förening (PU)

21 Markanvisning för bostäder och lokaler inom del av fastigheten Årsta 1:1 och Enskede gård 1:1 i stadsdelarna Årsta och Östberga till Gunnar Nordfeldts AB, Lindbäcks boende AB, Wästbygg Projektutveckling AB, Byggnadsfirman Erik Wallin AB och Folkhems trä AB (PU)

22 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 och Bäverstocken 1 i Rågsved till Ikano Bostadsutveckling AB samt Ikano Bostad Stockholm AB (PU)

23 Naturreservat för Rågsveds friområde. Beslut om samråd (PU + Sbk + Mf)

24 Markanvisning för bostäder samt förskola inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Kärrtorp till Primula Byggnads AB (PU)

25 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Skarpnäcks gård till Magnolia Holding 4 AB, Active Fastighet Norden AB, L&L Riksby Fastigheter AB, Linfast AB, Wästbygg Projektutveckling AB och Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB. Inriktningsbeslut (PU)

26 Slutredovisning av projekt med utbyggnad för bostäder och vårdboende inom fastigheterna Farsta 2:1 och Tärnö 1 i Farsta Strand med HSB Bostad, AB Svenska Bostäder, Riksbyggen och Danator Farsta Fastighets AB (PU)

27 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Alm Equity AB. Fokus Skärholmen (PU)

28 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till Mecon Bostad AB. Fokus Skärholmen (PU)

29 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Mälarhöjden till JM AB. Fokus Skärholmen (PU)

30 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till Botrygg Förvaltningsfastigheter AB. Fokus Skärholmen (PU)

31 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till Storstaden Stockholm Bostad AB. Fokus Skärholmen (PU)

32 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Magnolia Bostad AB. Fokus Skärholmen (PU)

33 Tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm inom fastigheten Jackproppen 1:1 med Byggnadsfirman Erik Wallin och inom fastigheten Backåkra 5 och 6 med Åke Sundvall Projekt AB (SP)

Dnr: E2015-01235, E2016-01398
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Avtal avseende genomförande och förvaltning av Lilla Lidingöbron, inom Norra Djurgårdsstaden, Östermalm med Lidingö stad. Genomförandebeslut (SP)

35 Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation. Svar på remiss (M&T)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret, Dnr E2017-00069

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr E2017-00745

§6 Sammanträdestider för exploateringsnämnden 2018, Dnr E2017-03631

§7 Anmälan av ekonomisk uppföljning, oktober 2017, Dnr E2017-00363

§8 Sätt stopp för förseningar och dålig planering! Motion (2017:39) av Karin Ernlund (C). Svar på remiss, Dnr E2017-03000

§9 Frekventa och omfattande ärenden om utlämnande av allmänna handlingar. Anmälan av svar på remiss, Dnr E2017-02978

§10 Mark- och miljödomstolens dom angående tomträttsavgäld för fastigheten Spektern 14 på Norrmalm, Dnr E2014-00191

§11 Stockholms Framtida Avloppsrening. Genomförandeavtal med Stockholm Vatten och Avfall AB, Dnr E2017-03554

§12 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Kotka 1 och Saima 1 samt del av fastigheten Akalla 4:1 i Akalla till AB Svenska Bostäder, Dnr E2017-03546

§14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma till AB Stockholmshem, Dnr E2017-03571

§15 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom del av fastigheten Midsommarkransen 1:1 i Midsommarkransen med Belatchew Fastigheter AB, Dnr E2017-03524

§16 Markanvisning för bostäder inom del av Midsommarkransen 1:1 samt Silvergranen 13 i Midsommarkransen till Wästbygg Projektutveckling AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2017-03433

§17 Markanvisning för bostäder och förskola inom del av fastigheterna Liljeholmen 1:5 och Årsta 1:1 i Liljeholmen till Magnolia Bostad AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-03013

§18 Exploateringsavtal inom fastigheten Kabelverket 13 m.fl. i Solberga med JM AB och AB Familjebostäder samt överenskommelse om exploatering med tomträtt, för parkeringsändamål, inom del av fastigheten Solberga 2:1 i Solberga med Stockholms Stads Parkering AB. Genomförandebeslut, Dnr E2017-03577

§19 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 intill kv. Rosenstenen 1 i Solberga till AB Stockholmshem, Dnr E2017-03365

§20 Överlåtelse av överenskommelse om exploatering från Gyllenforsen fastigheter KB i Årstafältet, etapp 1 till HSB Stockholm ekonomisk förening, Dnr E2017-03570

§21 Markanvisning för bostäder och lokaler inom del av fastigheten Årsta 1:1 och Enskede gård 1:1 i stadsdelarna Årsta och Östberga till Gunnar Nordfeldts AB, Lindbäcks boende AB och Wästbygg Projektutveckling AB, Dnr E2016-03502

§22 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Älvsjö 1:1 och Bäverstocken 1 i Rågsved till Ikano Bostadsutveckling AB samt Ikano Bostad Stockholm AB, Dnr E2017-03091

§23 Naturreservat för Rågsveds friområde. Beslut om samråd, Dnr E2017-03377

§24 Markanvisning för bostäder samt förskola inom fastigheten Hammarbyhöjden 1:1 i Kärrtorp till Primula Byggnads AB, Dnr E2016-03422

§25 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skarpnäcks gård 1:1 i Skarpnäcks gård till Magnolia Holding 4 AB, Active Fastighet Norden AB, L&L Riksby Fastigheter AB, Linfast AB, Wästbygg Projektutveckling AB och Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB. Inriktningsbeslut, Dnr E2016-03900

§26 Slutredovisning av projekt med utbyggnad för bostäder och vårdboende inom fastigheterna Farsta 2:1 och Tärnö 1 i Farsta Strand med HSB Bostad, AB Svenska Bostäder, Riksbyggen och Danator Farsta Fastighets AB, Dnr E2017-03617

§27 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Alm Equity AB. Fokus Skärholmen, Dnr E2017-03279

§28 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Vårberg till Mecon Bostad AB. Fokus Skärholmen, Dnr E2017-03279

§29 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Mälarhöjden till JM AB. Fokus Skärholmen, Dnr E2017-03279

§30 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till Botrygg Förvaltningsfastigheter AB. Fokus Skärholmen, Dnr E2017-03279

§31 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Sätra 2:1 i Bredäng till Storstaden Stockholm Bostad AB. Fokus Skärholmen, Dnr E2017-03279

§32 Markanvisning för bostadsändamål inom del av fastigheten Skärholmen 2:1 i Skärholmen till Magnolia Bostad AB. Fokus Skärholmen, Dnr E2017-03279

§33 Tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark i Norra Djurgårdsstaden, Östermalm inom fastigheten Jackproppen 1:1 med Byggnadsfirman Erik Wallin och inom fastigheten Backåkra 5 och 6 med Åke Sundvall Projekt AB, Dnr E2015-01235, E2016-01398

§34 Avtal avseende genomförande och förvaltning av Lilla Lidingöbron, inom Norra Djurgårdsstaden, Östermalm med Lidingö stad. Genomförandebeslut, Dnr E2017-03736

§35 Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation. Svar på remiss, Dnr E2017-03272