Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2020-02-20

Sammanträde 2020-02-20

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Motion av Clara Lindblom (V) om fler markanvisningar till de allmännyttiga bostadsbolagen för att nå stadens egna bostadsmål. Svar på remiss (FL)

8 Motion av Clara Lindblom (V) om öronmärkning av markanvisningar till byggaktörer som bygger bostäder med överkomliga hyror. Svar på remis (FL)

9 Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. Anmälan av svar på remiss (FL)

10 Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd till byggemenskaper. Anmälan av svar på remiss (FL)

11 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Danmark 6 och Danmark 7 (Kista Torn) i Kista med JM AB respektive AB Borätt (PU) Rinkeby-Kista sdf

12 Slutredovisning av utbyggnaden av Torsnästorget vid Kista Galleria (PU) Rinkeby-Kista sdf

13 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Kista (Kistahöjden) med Borätt i Stockholm BORIS AB, Einar Mattsson Projekt AB, Folkhem Produktion AB, NCC Boende AB och Sundvalls Bygg AB (PU) Rinkeby-Kista sdf

14 Utgår

15 Markanvisning för skola inom del av fastigheten Solhem 16:1 i Spånga till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) (PU) Spånga-Tensta sdf

16 Utgår

17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:5 i Norra Ängby samt Beckomberga till AB Stockholmshem (PU) Bromma sdf

18 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för förskola inom fastigheten Blackeberg 3:1 i Blackeberg med Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB (PU) Bromma sdf

19 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering och försäljning för bostäder inom Stadshagen 1:1 och Kungsholmen 1:3 i Stadshagen med JM AB (PU) Kungsholmen sdf

20 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder, kontor och hotell inom fastigheterna Kristinebergs Slott 10 och 11 och Kristineberg 1:3 och 1:4 i Kristineberg med Skanska Fastigheter Stockholm AB samt dotterbolag, Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB och Borätt AB.

Dnr: Dnr E2019-03729

Överenskommelse om exploatering med tomträtt för
bostäder inom fastigheten Kristinebergs Slott 10 i
Kristineberg med Familjebostäder AB. Projekt
Hornsbergskvarteren. Genomförandebeslut (PU)
Kungsholmens sdf

21 Slutredovisning av utbyggnad för trafikplats Kristineberg på Kungsholmen (PU) Kungsholmens sdf

22 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder med JM, studentbostäder med Robutz och förskola med Turako Fastighetsutveckling inom kv. Sparbanksboken i Hägerstensåsen (PU) Hägersten-Liljeholmen sdf

23 Underrättelse om granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggd depå i Högdalen. Anmälan om svar på remiss (PU)

24 Markanvisning för kommersiell verksamhet inom fastigheten Västberga 1:1 intill kvarteret Diamantsliparen i Solberga till Skanska Sverige AB (PU) Älvsjö sdf

25 Kabelverket etapp 2 inom Solberga 1:1 och Solberga 2:1 i Älvsjö. Reviderat genomförandebeslut (PU) Älvsjö sdf

26 Kabelverket etapp 3 inom fastigheten Kabelverket 13 m.fl. i Solberga, Älvsjö. Reviderat genomförandebeslut (PU) Älvsjö sdf

27 Kabelverket etapp 4, Kämpetorpsskolan inom fastigheten Medaljongen 3 m.fl. i Solberga med Skolfastigheter i Stockholm AB. Reviderat genomförandebeslut (PU) Älvsjö sdf

28 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet till Veidekke Eiendom AB, Storstaden Stockholm Bostad AB och Fortis Fastigheter AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

29 Markanvisning för lagerlokal samt överenskommelse om exploatering med försäljning av del av fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba till Skrubbatriangeln fastigheter AB (PU) Skarpnäcks sdf

30 Markanvisning för centrallager för livsmedel samt överenskommelse om exploatering med tomträtt inom del av fastigheten Sillö 4 i Larsboda med Logistic Contractor AB och LC Development Fastigheter 15 AB. (PU) Farsta sdf

31 Föravtal till exploateringsavtal inom detaljplan Fatburen 1 mm Söderhallarna (SP)

32 Markanvisning för kontor inom fastigheten Hangö 1 på Östermalm till Niam VI Neapel 3 AB (SP)

33 Tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark på Ladugårdsgärdet, Östermalm inom fastigheten Ordonnansen 5 med Aros Ordonnansen Gärdet ekonomisk förening. Reviderat genomförandebeslut (SP)

34 Förslag till strategi för Stockholms broar. Svar på remiss (SP)

35 Nytt miljöprogram för Stockholm 2020-2023. Svar på remiss (MoT)

36 Stockholm stads kemikalieplan 2020-2023, Svar på remiss (MoT)

37 Klimathandlingsplan 2020-2023. Svar på remiss (MoT)

38 Inbjudan till samråd om Sollentunas plan för urban grönstruktur. Anmälan om svar på remiss (MoT)

39 Promemoria - Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter. Anmälan om svar på remiss (MoT)

40 Utgår

41 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostadsändamål inom del av fastigheten Södermalm 8:1 i Södermalm, med Byggnadsfirman Erik Wallin AB (SP)

Dnr: Dnr E2019-04556

Bordlagt den 12 december 2019, § 36.
OJ
*
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Motion av Clara Lindblom (V) om fler markanvisningar till de allmännyttiga bostadsbolagen för att nå stadens egna bostadsmål. Svar på remiss (FL)

§8 Motion av Clara Lindblom (V) om öronmärkning av markanvisningar till byggaktörer som bygger bostäder med överkomliga hyror. Svar på remis (FL)

§9 Boverkets allmänna råd om redovisning av reglering i detaljplan. Anmälan av svar på remiss (FL)

§10 Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om stöd till byggemenskaper. Anmälan av svar på remiss (FL)

§11 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom fastigheterna Danmark 6 och Danmark 7 (Kista Torn) i Kista med JM AB respektive AB Borätt (PU) Rinkeby-Kista sdf

§12 Slutredovisning av utbyggnaden av Torsnästorget vid Kista Galleria (PU) Rinkeby-Kista sdf

§13 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Kista (Kistahöjden) med Borätt i Stockholm BORIS AB, Einar Mattsson Projekt AB, Folkhem Produktion AB, NCC Boende AB och Sundvalls Bygg AB (PU) Rinkeby-Kista sdf

§15 Markanvisning för skola inom del av fastigheten Solhem 16:1 i Spånga till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) (PU) Spånga-Tensta sdf

§17 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Grimsta 1:5 i Norra Ängby samt Beckomberga till AB Stockholmshem (PU) Bromma sdf

§18 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för förskola inom fastigheten Blackeberg 3:1 i Blackeberg med Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB (PU) Bromma sdf

§19 Tilläggsavtal till överenskommelse om exploatering och försäljning för bostäder inom Stadshagen 1:1 och Kungsholmen 1:3 i Stadshagen med JM AB (PU) Kungsholmen sdf

§20 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder, kontor och hotell inom fastigheterna Kristinebergs Slott 10 och 11 och Kristineberg 1:3 och 1:4 i Kristineberg med Skanska Fastigheter Stockholm AB samt dotterbolag, Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB och Borätt AB.

Överenskommelse om exploatering med tomträtt för bostäder inom fastigheten Kristinebergs Slott 10 i Kristineberg med Familjebostäder AB. Projekt Hornsbergskvarteren. Genomförandebeslut (PU)

Kungsholmens sdf

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
20 protut.pdf (96 kb)

§21 Slutredovisning av utbyggnad för trafikplats Kristineberg på Kungsholmen (PU) Kungsholmens sdf

§22 Slutredovisning av utbyggnad för bostäder med JM, studentbostäder med Robutz och förskola med Turako Fastighetsutveckling inom kv. Sparbanksboken i Hägerstensåsen (PU) Hägersten-Liljeholmen sdf

§23 Underrättelse om granskning av järnvägsplanehandlingar för utbyggd depå i Högdalen. Anmälan om svar på remiss (PU)

§24 Markanvisning för kommersiell verksamhet inom fastigheten Västberga 1:1 intill kvarteret Diamantsliparen i Solberga till Skanska Sverige AB (PU) Älvsjö sdf

§25 Kabelverket etapp 2 inom Solberga 1:1 och Solberga 2:1 i Älvsjö. Reviderat genomförandebeslut (PU) Älvsjö sdf

§26 Kabelverket etapp 3 inom fastigheten Kabelverket 13 m.fl. i Solberga, Älvsjö. Reviderat genomförandebeslut (PU) Älvsjö sdf

§27 Kabelverket etapp 4, Kämpetorpsskolan inom fastigheten Medaljongen 3 m.fl. i Solberga med Skolfastigheter i Stockholm AB. Reviderat genomförandebeslut (PU) Älvsjö sdf

§28 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet till Veidekke Eiendom AB, Storstaden Stockholm Bostad AB och Fortis Fastigheter AB (PU) Enskede-Årsta-Vantör sdf

§29 Markanvisning för lagerlokal samt överenskommelse om exploatering med försäljning av del av fastigheten Skrubba 1:1 i Skrubba till Skrubbatriangeln fastigheter AB (PU) Skarpnäcks sdf

§30 Markanvisning för centrallager för livsmedel samt överenskommelse om exploatering med tomträtt inom del av fastigheten Sillö 4 i Larsboda med Logistic Contractor AB och LC Development Fastigheter 15 AB. (PU) Farsta sdf

§31 Föravtal till exploateringsavtal inom detaljplan Fatburen 1 mm Söderhallarna (SP)

§32 Markanvisning för kontor inom fastigheten Hangö 1 på Östermalm till Niam VI Neapel 3 AB (SP)

§33 Tilläggsavtal till Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av mark på Ladugårdsgärdet, Östermalm inom fastigheten Ordonnansen 5 med Aros Ordonnansen Gärdet ekonomisk förening. Reviderat genomförandebeslut (SP)

§34 Förslag till strategi för Stockholms broar. Svar på remiss (SP)

§35 Nytt miljöprogram för Stockholm 2020-2023. Svar på remiss (MoT)

§36 Stockholm stads kemikalieplan 2020-2023, Svar på remiss (MoT)

§37 Klimathandlingsplan 2020-2023. Svar på remiss (MoT)

§38 Inbjudan till samråd om Sollentunas plan för urban grönstruktur. Anmälan om svar på remiss (MoT)

§39 Promemoria - Genomförande av reviderade EU-direktiv på avfallsområdet: Rapportering och miljösanktionsavgifter. Anmälan om svar på remiss (MoT)

§41 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för bostadsändamål inom del av fastigheten Södermalm 8:1 i Södermalm, med Byggnadsfirman Erik Wallin AB (SP)