Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-12-19

Sammanträde 2013-12-19

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Medborgarförslag

2 Medborgarmöten

Överlämnas till förvaltningen för beredning. Dnr 569-213-1.2.4
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Beslutsärenden

3 Upprustning av amfiteatern i Hägersten

Svar på medborgarförslag
Dnr 414-2013-1.2.4

5 Förlängning av lokalavtalet för förvaltningskontoret på förändrade villkor

Dnr 550-2013-2.6 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Förlängning av avtal om drift av Aspuddens parklek

Dnr 397-2010-2.2.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Förlängning av avtal om sjuksköterskejour på Fruängsgårdens och Trekantens servicehus

Dnr 40-2012-2.2.1 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nedskrivning och avskrivning av fordran för ärenden äldre än ett år

9 Kompletterande svar om förskolornas arbetssätt att skapa rum i rummet

Remissärenden

11 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm

12 Idéburen stadsförbättring - förslag till riktlinjer

Yttrande till kommunstyrelsen
Dnr 516-2013-1.5.1 Omedelbar justering

13 Överenskommelse om hantering av hemlöshetsärenden mellan kommunerna i Stockholms län

14 Serveringstillstånd för Restaurang La Casina

Yttrande till socialnämnden
Dnr 536-2013-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

15 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

16 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

17 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

18 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

19 Förteckning över inkomna skrivelser

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av tjänstemannabeslut

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

21 Nämndens och förvaltningens frågor

Balanslista över skrivelser
Månadsprognos för november 2013 mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

Slutet sammanträde

22 Upphandling av nattpatrullsinsatser vid Hägerstens-Liljeholmens hemtjänst

Godkännande av förfrågningsunderlag
Dnr 403-2013-2.2.2

23 Nedläggning av faderskapsutredning

24 Nedläggning av faderskapsutredning

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 5 december 2013

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Medborgarförslag om medborgarmöten

§5 Förlängning av lokalavtalet för förvaltningskontoret på förändrade villkor

§6 Förlängning av avtal om drift av Aspuddens parklek

§7 Förlängning av avtal om sjuksköterskejour på Fruängsgårdens och Trekantens servicehus

§9 Kompletterande svar om förskolornas arbetssätt att skapa rum i rummet

§13 Överenskommelse om hantering av hemlöshetsärenden mellan kommunerna i Stockholms län

§14 Serveringstillstånd för Restaurang La Casina

§18 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

§19 Förteckning över inkomna skrivelser

§20 Anmälan av tjänstemannabeslut

§21 Nämndens och förvaltningens frågor

§25 Anmälan av sociala delegationens protokoll