Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2013-09-24

Sammanträde 2013-09-24

Datum
Klockan
17.30
Plats
Stadshuset, Virvelvind

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll

3 Justering av dagens protokoll

4 Anmälan av delegationsbeslut

5 Övriga anmälningsärenden

8 Idrottsnämndens ungdomsledarstipendium 2013

9 Fler konstgräsplaner på Södermalm

Redovisnings- och utredningsbeslut
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Åkeshovs sim- och idrottshall

11 Upprustning av Vanadisbadet

12 Vision Hässelby-Vällingby

13 Förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050

Remiss från kommunstyrelsen
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 En ny ungdomspolitik

15 Tillgängligheten i Skärholmens sim- och idrottshall

16 Fler hallar för pengarna

Skrivelsen från Regina Kevius (M), Daniele Fava (FP), Fredric Ericsson (C) och Leif Kroon (KD)

17 Krympning av den planerade fullstora idrottshallen inom Kristinebergshöjden

18 Två förslag på konkreta lösningar för att lätta på trycket i hallbristens Stockholm

19 Håll idrottsplatser, anläggningar och gymnastiksalar öppna i sommar

Skrivelse från Emilia Bjuggren (S)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Information och övriga frågor

Ärenden utan personalrepresentation

22 Hyra av gymutrustning

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (87 kb)

§106 Fastställande av dagordningen

§107 Anmälan av justerat protokoll

§108 Justering av dagens protokoll

§109 Anmälan av delegationsbeslut

§110 Övriga anmälningsärenden

§112 Vinterprogram säsongen 2013-2014 Dnr: 402-844-2013

§113 Idrottsnämndens ungdomsledarstipendium 2013 Dnr: 406-121-2013

§114 Fler konstgräsplaner på Södermalm Redovisnings- och utredningsbeslut Dnr: 412-802-2013

§115 Åkeshovs sim- och idrottshall Lägesredovisning Dnr: 411-860-2013

§116 Upprustning av Vanadisbadet Genomförandebeslut Dnr: 412-340-2012

§117 Vision Hässelby-Vällingby Remiss från kommunstyrelsen Dnr: 015-565-2013

§118 Förslag till färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050 Remiss från kommunstyrelsen Dnr: 015-638-2013

§119 En ny ungdomspolitik Remiss från kommunstyrelsen Dnr: 015-805-2013

§120 Tillgängligheten i Skärholmens sim- och idrottshall Remiss från Skärholmens stadsdelsnämnd Dnr: 418-659-2013

§121 Fler hallar för pengarna Svar på skrivelse från Regina Kevius (M), Daniele Fava (FP), Fredric Ericsson (C) och Leif Kroon (KD) Dnr: 411-850-2013

§122 Krympning av den planerade fullstora idrottshallen inom Kristinebergshöjden Skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl.

§123 Två förslag på konkreta lösningar för att lätta på trycket i hallbristens Stockholm Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl.

§124 Håll idrottsplatser, anläggningar och gymnastiksalar öppna i sommar Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren (S) Dnr: 414-682-2013

§126 Tider reserverade för kvinnor i Husbybadet Anmälan av skrivelse från Emilia Bjuggren (S) Dnr 411-971-2013

§127 Information och övriga frågor

§128 Hyra av gymutrustning Dnr: 125-466-2013