Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2014-10-21

Sammanträde 2014-10-21

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stadshuset -Drätseln 4/2,18/3, 15/4, 17/6, 21/10, 18/11, 16/12 Glasbruket Hantverkargatan 3C 20/5, 23/9

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde den 23september - justerat den 25 september.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut.

A. Chefsbeslut inköp av hockeysarg, dnr 125-399-2014. B. Chefsbeslut inköp av fotbollsmål, dnr 125-453-2014. C. Chefsbeslut inköp av gös, dnr 125-344-2014. D. Chefsbeslut inköp av rotorgräsklippare, dnr 125-506-2014. E. Chefsbeslut inköp av klädskåp, dnr 125-336-2014. F. Chefsbeslut inköp av elbil, dnr 125-878-2014. G. Chefsbeslut inköp av gasbil, dnr 125-875-2014. H. Chefsbeslut inköp av ljudanläggningar, dnr 125-876-2014. I. Chefsbeslut inköp av undertak, dnr 125-231-2014. J. Chefsbeslut inköp av elbil, dnr 125-877-2014. K. Chefsbeslut inköp av passersystem, dnr 125-241-2014.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Slutredovisning av anlagda konstgräsfotbollsplaner på Aspuddens IP, Bromstens IP, Nälsta BP, Sturebyskolans BP, Sätra BP samt Årstagårdens BP, dnr 412-930-2014.

7 Motion (2014:10) om förbättring av stockholmarnas möjligheter till att bada. Svar på remiss från kommunstyrelsen KS Dnr: 328-881/20.

8 Återuppbyggnad efter bränder på Stadshagens IP och Älvsjö IP, dnr 325-854-2014.

9 En kreativ vision för Högdalstopparna som ett viktigt led i skapandet av Ekopark Syd - remiss, dnr 015-614-2014.

10 Söder Mälarstrand som ett grönare och hälsosammare promenadstråk - remiss, dnr 015-613-2014.

11 Förslag till sammanträdesdagar under 2015, dnr 014-919-2014.

12 Ändring av ishallstaxa, dnr 413-893-2014

13 Information och övriga frågor.

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (264 kb)

§101 Fastställande av dagordningen

§102 Anmälan av justerat protokoll

§103 Justering av dagens protokoll

§107 Återuppbyggnad efter bränder på Stadshagens IP och Älvsjö IP Dnr: 325-854-2014

§108 En kreativ vision för Högdalstopparna som ett viktigt led i skapandet av Ekopark Syd

§110 Sammanträdesdatum för idrottsnämnden 2015 Dnr: 014-2-2014

§111 Ändring av ishallstaxa Dnr: 413-893-2014

§112 Skrivelse om Kanalplan: Arena för allsvensk damfotboll Skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl.