Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2016-05-17

Sammanträde 2016-05-17

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stockholms stadshus - Drätselsalen

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2016-04-12 justerat den 2016-04-20

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Skrivelse om Skatepark från Kungsholmens SDF, dnr 01.05/464/2016. B. Skrivelse om snedfördelning av halltider, dnr 03.01/416/2016. C. Förvaltningschefsbeslut att utse revisor i Spårvägens Tennisklubb, dnr 01.03/411/2016. D. Skrivelse från Stockholms friidrottsförbund, dnr 08.03.01/1389/2015. E. Skrivelse om fullstor hall vid Johan Skytteskolan från Älvsjö AIK Fritid, dnr 03.01/465/2016. F. Skrivelse om fotbollsplaner Tallkrogen-Gubbängen från Tallkrogens IF, Dnr 08.01.01/426/2016 G. Liljeholmsbadet, tekniska förutsättningar för fortsatt badverksamhet - Initieringsbeslut, dnr H. Eriksdalsbadet, fortsatt utredning kring upprustning av taket med mera samt energibesparande åtgärder - Initieringsbeslut, dnr 2.6-220/2016. I. Nybyggnad av en enkel idrottshall vid Grimstaskolan J. Uppförande av en enkel idrottshall på Hässelby Villastads bollplan Dnr 411/257/2014 K. Åkeshov sim- och idrottshall, FSKs lägesrapport. Dnr L. Anläggande av ett 11-spels konstgräsplan och nybyggnation av omklädningsbyggnad i Solberga. Lägesrapport. Dnr 412/963/2014

9 Remiss: Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5), dnr 01.06/402/2016.

10 Bidragsansökan avseende Eken Cup 2016. Dnr 04.03/517/2016

11 Övriga frågor.

"Arbetet på Järvafältet" presentation av Jan Grönqvist och Ida Giorgi.

§77 Fastställande av dagordningen

§78 Anmälan av justerat protokoll

§79 Justering av dagens protokoll

§80 Anmälan av delegationsbeslut