Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2016-12-20

Sammanträde 2016-12-20

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stockholms stadshus - Stora kollegiesalen

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2016-11-22 justerat den 2016-11-28.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Nybyggnad av enkel idrottshall vid Grimstaskolan - lägesrapport 2. Dnr 08.03.01/1292-2016.
B. Uppgradering Hammarby IP - lägesrapport. Dnr 08.03.01/1291-2016.
C. Hjorthagshallen - lägesrapport. Dnr 08.03.01/1290-2016.
D. Upprustning och utveckling av Medborgarhuset - Lägesrapport 1. Dnr 08.03.01/1289-2016.
E. Medborgarförslag om friskvårdskort för alla inom LSS kretsen. Dnr 02.06/1184-2016.

6 Månadsrapport för November 2016. Dnr 01.02/312-201

9 Ny idrottshall på Västberga IP - Genomförandebeslut. Dnr 08.01.01/1408/2015. Kommer senare.

10 Uppförande av träningshall för skridsko och bandy på Gubbängens IP - Genomförandebeslut. Dnr 08.01.01/1411/2015.

14 Investeringsbidrag till orienteringsklubben Älvsjö-Örby. Dnr 04.01/1228-2016.

15 Avbetalningsplan - Panellinios IF. Dnr 02.03.01/1220-2016.

16 Föreningslivets tillgång till skollokaler. Dnr 03.01/929-2016.

17 Idrottsnämndens system för internkontroll. Dnr 01.03/1279-2016.

18 Anläggandet av konstsnöspår för längdskidåkning i Ågesta friluftsområde. Dnr 08.03.02/1213-2016.

19 Översiktsplan för Stockholm - Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret. Dnr 01.06-1179/2016.

20 Sport Campus Sweden - Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion (2016:76) av Johanna Sjö och Bo Sundin, båda (M . Dnr 01.06/1126-2016.

§160 Fastställande av dagordningen

§161 Anmälan av justerat protokoll

§162 Justering av dagens protokoll

§163 Anmälan av delegationsbeslut

§165 Månadsrapport per november 2016 dnr 01.02/312-2016

§169 Uppförande av träningshall för skridsko och bandy på Gubbängens IP - Genomförandebeslut

§174 Avbetalningsplan Panellinios IF Dnr 02.03.01/1220-2016

§178 Översiktsplan för Stockholm - Svar på remiss från stads- byggnadskontoret Dnr 01.06-1179/2016

§179 Sport Campus Sweden - Svar på remiss från kommunstyrelsen av motion (2016:76) av Johanna Sjö och Bo Sundin, båda (M) Dnr 01.06/1126-2016