Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2017-12-19

Sammanträde 2017-12-19

Datum
Klockan
17:30
Plats
Bråvallasalen

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2017-11-21 justerat den 2017-11-28.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Medborgarförslag beachvolleyboll. Dnr 02.06.01/1086/2017. B. Mälarhöjdens IP Specialhall för gymnastik. Lägesrapport. Dnr 08.03.01/1207/2017 C. Offentliga rum förslag till komplettering av framkomlighetsstrategin. Dnr 01.06/967/2017. D. Granskningsrapport Stora Mossen Hockey AB. Dnr 01.04/260/2017. E. Granskningsrapport Spårvägens tennisklubb. Dnr 01.04/518/2017. F. Granskningsrapport Kaknäs ridhus AB. Dnr 01.04/1176/2017. G. Granskningsrapport Spånga Tennis och Bordtennisklubb. Dnr 01.04/1177/2017.

7 Månadsrapporten för november 201Dnr 01.02/283/201Kommer senare

9 Upprustning och ombyggnad av Eriksdalsbadet sim- och idrottshall. 08.01.01/584/2016.

10 Anpassning av Stadion för allsvensk damfotboll Reviderat genomförande- och Inriktningsbeslut. 08.03.01/45/2015.

11 Anläggande/uppförande av konstsnöspår med tillhörande tekniska funktioner för längdskidåkning i Ågesta friluftsområde - Inriktnings- och genomförandebeslut. Dnr 08.03.02/572/2017.

12 Järvasatsningen en sammanfattning.03.01/1111/2017.

14 Översyn av och förslag till regler för bidrag till ideella barn- och ungdomsföreningar. 01.02/285/2017.

15 Upphandling av ramavtal för pontoner för förtöjning av fritidsbåtar m.m. Dnr 02.04.02/1148/2017.

16 Bidragsansökan avseende Swim Open och Swim Open Mini 2018. Dnr 04.05/1105/2017.

18 Fördelning av föreningsstöd och särskilda insatser 2018. Dnr 04.04/1128/2017.

§143 Fastställande av dagordningen

§144 Anmälan av justerat protokoll

§145 Justering av dagens protokoll

§146 Anmälan av delegationsbeslut

§149 Månadsrapport för november 2017 Dnr 01.02/283/2017

§152 Anpassning av Stadion för allsvensk damfotboll Reviderat genomförande- och Inriktningsbeslut Dnr 08.03.01/45/2015

§153 Anläggande/uppförande av konstsnöspår med tillhörande tekniska funktioner för längdskidåkning i Ågesta friluftsområde - Inriktnings- och genomförandebeslut Dnr 08.03.02/572/2017.

§154 Järvasatsningen en sammanfattning Dnr 03.01/1111/2017

§156 Översyn av och förslag till regler för bidrag till ideella barn- och ungdomsföreningar Dnr 01.02/285/2017

§157 Upphandling av ramavtal för pontoner för förtöjning av fritidsbåtar m.m. Dnr 02.04.02/1148/2017

§158 Bidragsansökan avseende Swim Open och Swim Open Mini 2018 Dnr 04.05/1105/2017.

§160 Fördelning av föreningsstöd och särskilda insatser 2018 Dnr 04.04/1128/2017