Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2020-10-20

Sammanträde 2020-10-20

Datum
Klockan
17:30
Plats
Kristallen, Hantverkargatan 3

1 Anmälan av justerat protokoll från idrottsnämndens föregående sammanträde

2 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

3 Anmälningsärenden:

A. Protokoll från idrottsnämndens funktionshindersråd
B. Gubbängens sportfält, lägesrapport
C. Järvabadet, utomhusbadet på Järvafältet, slutrapport
D. Ny idrottshall, Västberga IP -Telefonplanshallen, slutrapport
E. Anläggande av konstgräs på Kälvesta BP, slutrapport
F. Hjorthagshallen fullstor idrottshall, slutrapport

6 Anläggande av konstgräs och konstfryst ispist på Sköndals bollplan, inriktningsbeslut

7 Anläggande av konstgräs m.m. på Kvickentorps bollplan - inriktningsbeslut

9 Svar på remiss - Stockholms stads EU -policyarbete inom området digitalisering

10 Månadsrapport per september 2020

11 Förvaltningsdirektören informerar

§1 Anmälan av justerat protokoll från föregående sammanträde

§2 Val av justerare och tid för justering

§6 Anläggande av konstgräs och konstfryst ispist på Sköndals bollplan, inriktningsbeslut

§7 Anläggande av konstgräs m.m. på Kvickentorps bollplan, inriktningsbeslut

§9 Stockholms stads EU-policyarbete inom området digitalisering – svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Månadsrapport per september 2020

§11 Förvaltningsdirektören informerar