Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2017-06-14

Sammanträde 2017-06-14

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora kollegiesalen

1 Val av justerare och tillkännagivande av tid för justering


Omedelbar justering gäller där det framgår av det skriftliga underlaget

Nya ärenden, Borgarrådet Wanngård

2 Rapport över inkomna ärenden

19 maj 2017 - 25 maj 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 PM: Anmälan om svar på remiss Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7)

Remiss från Justitiedepartementet
Dnr 110-793/2017

4 PM: Anmälan om svar på enkät om kommunernas uppfattning om kostnadsutjämningen

Remiss från Statskontoret
Dnr 110-850/2017

Borgarrådet Burell

5 PM: Granska stadens skolskjutsupphandling

Skrivelse av Lotta Edholm (L)
Dnr 108-124/2017

6 PM: Tillsätt en oberoende revisorsgranskning av skolskjutsen i Stockholm stad

Skrivelse av Anna König Jerlmyr (M)
Dnr 108-125/2017

Borgarrådet Lindblom

7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SOL) för kvartal 4, år 2016, äldreomsorg

8 Hantering av kön till stadens vård- och omsorgsboende

Motion (2016:122) av Sofia Modigh (KD)
Dnr 106-1847/2016

Borgarrådet Wanngård

9 Rapport över inkomna ärenden

26 maj 2017 - 1 juni 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 PM: Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Remiss från Utbildningsdepartementet
Remisstid den 20 juni 2017
Dnr 110-544/2017

11 Valkretsindelning i Stockholms stad vid valet till kommunfullmäktige år 2018

Förslag från valnämnden
Dnr 100-904/2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 PM: Tjänstledighet för särskilt arvoderad förtroendevald

Borgarrådet Bjuggren

13 Låt Stockholm vara pilotkommun för startjobb

Motion (2016:125) av Lotta Edholm och Gulan Avci (båda L)
Dnr 106-1876/2016

Borgarrådet Luhr

14 PM: Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. (Ds 2017:5)

Remiss ifrån Näringsdepartementet
Remisstid den 16 juni 2017
Dnr 110-474/2017

Borgarråden Lindhagen och Lindblom

15 Kompetensutvecklingspeng för socialsekreterare

Motion (2016:114) av Isabel Smedberg Palmqvist (L)
Dnr 106-1728/2016

Borgarrådet Helldén

16 PM: Planskild korsning Frescati

Remiss från Stockholms läns landsting
Dnr 110-845/2017


Valärende

17 Valärende i kommunstyrelsen

Bogarrådet Wanngård

18 PM: Utredning beträffande Stockholms möjligheter att arrangera vinter-OS och Paralympics 2026

Dnr 439-1530/2016
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 14 juni 2017 och publiceras senast med protokollet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 PM: Beslut om delegation till stadsdirektören att besluta om demokratistöd

Dnr 102-862/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 14 juni 2017 och publiceras senast med protokollet.

Borgarrådet Mogert

20 PM: Remiss av Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Remiss från Kulturdepartementet
Remisstid den 14 juni 2017
Dnr 145-611/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 14 juni 2017 och publiceras senast med protokollet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 PM: Blåplan för Lidingö

Remiss från Lidingö kommun
Dnr 120-677/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 14 juni 2017 och publiceras senast med protokollet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 PM: Remiss av Boverkets rapport Exempel på reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal

Remiss från Näringsdepartementet
Dnr 110-522/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 14 juni 2017 och publiceras senast med protokollet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Luhr

23 PM: Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag: Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall och Icke-farligt byggnads - och rivningsavfall

Remiss från Naturvårdsverket
Remisstid den 15 juni 2017
Dnr 110-561/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 14 juni 2017 och publiceras senast med protokollet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 PM: Promemoria Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet

Remiss från Näringsdepartementet
Remisstid den 15 juni 2017
Dnr 133-678/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 14 juni 2017 och publiceras senast med protokollet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Borgarrådet Lindhagen

25 PM: Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15)

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 11 juli 2017
Dnr 110-718/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 14 juni 2017 och publiceras senast med protokollet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 PM: Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om Översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Remiss från Socialdepartementet
Remisstid den 30 juni 2017
Dnr 110-774/2017
Ärendet blir offentligt efter behandling i borgarrådsberedningen den 14 juni 2017 och publiceras senast med protokollet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Övrigt

27 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 7 juni 2017

§2 Rapport över inkomna ärenden 19 maj­ 25 maj 2017

§3 PM: Anmälan om svar på remiss Kommunikation för vår gemensamma säkerhet (Ds 2017:7)

Remiss från Justitiedepartementet Dnr 110-793/2017

§4 PM: Anmälan om svar på enkät om kommunernas uppfattning om kostnadsutjämningen

Remiss från Statskontoret

Dnr 110-850/2017

§5 PM: Granska stadens skolskjutsupphandling

Skrivelse av Lotta Edholm (L)

Dnr 108-124/2017

§6 PM: Tillsätt en oberoende revisorsgranskning av skolskjutsen i Stockholm stad

 Skrivelse av Anna König Jerlmyr (M)

Dnr 108-125/2017

§7 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) för kvartal 4, år 2016, äldreomsorg

§8 Hantering av kön till stadens vård- och omsorgsboende

Motion (2016:122) av Sofia Modigh (KD)

Dnr 106-1847/2016

§9 Rapport över inkomna ärenden 26 maj­ 1 juni 2017

§10 PM: Tillträde för nybörjare - ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Remiss från Utbildningsdepartementet

Remisstid den 20 juni 2017

Dnr 110-544/2017

§11 Valkretsindelning i Stockholms stad vid valet till kommunfullmäktige år 2018

Förslag från valnämnden

Dnr 100-904/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20170614.pdf (251 kb)

§12 PM: Tjänstledighet för särskilt arvoderad förtroendevald

§13 Låt Stockholm vara pilotkommun för startjobb

Motion (2016:125) av Lotta Edholm och Gulan Avci (båda L)

Dnr 106-1876/2016

§14 PM: Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. (Ds 2017:5)

Remiss från Näringsdepartementet

Remisstíd den 16 juni 2017

Dnr 110-474/2017

§15 Kompetensutvecklingspeng för socialsekreterare

Motion (2016:114) av Isabel Smedberg Palmqvist (L)

Dnr 106-1728/2016

§16 PM: Planskild korsning Frescati

Remiss från Stockholms läns landsting

Dnr 110-845/2017

§17 Valärende i kommunstyrelsen 14 juni 2017

§18 PM: Utredning beträffande Stockholms möjligheter att arrangera vinter-OS och Paralympics 2026

§19 PM: Beslut om delegation till stadsdirektören att besluta om demokratistöd

§20 PM: Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Remiss från Kulturdepartementet

Remisstid den 22 juni 2017

Dnr 145-611/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§20_prot_20170614.pdf (254 kb)

§21 PM: Blåplan för Lidingö

 Remiss från Lidingö stad

Remisstid den 16 juni 2017

Dnr 120-677/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§21_prot_20170614.pdf (253 kb)

§22 PM: Exempel på reglering av byggnadsverks höjder och våningsantal

Remiss från Näringsdepartementet

Remisstid den 20 juni 2017

Dnr 110-522/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§22_prot_20170614.pdf (254 kb)

§23 PM: Naturvårdsverkets redovisning av två uppdrag: Förbättrad avfallsstatistik och spårbarhetssystem för farligt avfall och Icke-farligt byggnads- och rivningsavfall

Remiss från Naturvårdsverket

Remisstid den 15 juni 2017

Dnr 110-561/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20170614.pdf (254 kb)

§24 PM: Genomförande av ändringar i dricksvatten-direktivet

 Remiss från Näringsdepartementet

Remisstid den 15 juni 2017

Dnr 133-678/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20170614.pdf (254 kb)

§25 PM: Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden (SOU 2017:15)

Remiss från Socialdepartementet

Remisstid den 11 juli 2017

Dnr 110-718/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§25_prot_20170614.pdf (254 kb)

§26 PM: Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om Översyn och uppdatering av den nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Remiss från Socialdepartementet

Remisstid den 30 juni 2017

Dnr 110-774/2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Beslut/Protokollsutdrag
§26_prot_20170614.pdf (254 kb)

§27 PM: Remittering av motioner väckta till och med den 7 juni 2017