Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2016-02-09

Sammanträde 2016-02-09

Datum
Klockan
15:30
Plats
Stora Kollegiesalen i Stadshuset

2 Anmälan av föregående protokoll

7 Renovering och restaurering av Stadsmuseet, fastigheterna Stadsgården 1 och del av Södermalm 6:38

8 Stöd till lokalförvaltningen av Tensta Träff

9 Förslag till medfinansiering för stöd från Boverket, stöd till allmänna samlingslokaler

10 Svar på motion om framkomlighet

11 Svar på motion om att införa 08-dagen

12 Svar på motion om att samla stadens fastighetsägaransvar

13 Svar på motion om Dome of Visions

14 Remissvar på remissen om riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad

15 Remissvar på remissen om Stockholms miljöprogram 2016-2019

16 Remissvar på remissen om utvärdering av feriejobb för unga Remisstid 2016-02-12

17 Remissvar på remissen om betänkandet Ny Museipolitik Remsistid 2016-02-17

18 Remissvar på remissen om statens kulturråds delredovisning om kulturverksamheter i vissa bostadsområden

19 Remissvar på remissen om betänkandet Gestaltad Livsmiljö Remisstid 2016-02-10

20 Svar på skrivelsen en iPad-vrå åt alla små

21 Svar på skrivelsen om åtgärder för ökad trygghet på Stockholms stadsbibliotek

22 Svar på skrivelsen om hjälp flyktingar till bättre och snabbare integration

23 Svar på skrivelsen om tillgänglig konst och historia i stadsrummet

24 Val av Miljöpartiets representant till styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet

25 Val av Vänsterpartiets representant till styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet

26 Val av Feministiskt Initiativs representant till styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet

27 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden Dnr 1.1/27/2016

§4 Verksamhetsberättelsen 2015 Kulturförvaltningen Dnr 1.1/138/2016

§5 Verksamhetsberättelse 2015 Stadsarkivet Dnr 1.1/139/2016

§6 Upprustning och utveckling av Medborgarhuset. Inriktningsbeslut med Fastighetskontoret Dnr 3.4/3659/2013

§7 Renovering och restaurering av Stadsmuseet, fastigheterna Stadsgården 1 och del av Södermalm 6:38 Dnr 4.2/1567/2012

§8 Stöd till lokalförvaltningen av Tensta Träff Dnr 6.0/221/2016

§9 Förslag till medfinansiering för stöd från Boverket, stöd till allmänna samlingslokaler Dnr 6.1/4559/2015

§10 Svar på motion om framkomlighet Dnr 1.1/3498/2015

§11 Svar på motion om att införa 08-dagen Dnr 1.1/3710/2015

§12 Svar på motion om att samla stadens fastighetsansvar Dnr 1.0/4073/2015

§13 Svar på motion om Dome of Vision Dnr 1.1/4176/2015

§14 Remissvar på remissen om riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad Dnr 1.1/4174/2015

§15 Remissvar på remissen om Stockholms miljöprogram 2016-2019 Dnr 1.1/4178/2015

§16 Remissvar på remissen om utvärdering av feriejobb för unga Dnr 1.1/4400/2015

§17 Remissvar på remissen om betänkandet Ny Museipolitik Dnr 1.1/4420/2015

§18 Remissvar på remissen om statens kulturråds delredovisning om kulturverksamhet i vissa bostadsområden Dnr 1.1/4421/2015

§19 Remissvar på remissen om betänkandet Gestaltad Livsmiljö Dnr 1.1/4422/2015

§20 Svar på skrivelsen en iPad-vrå åt alla små Dnr 1.1/3260/2015

§21 Svar på skrivelsen om åtgärder för ökad trygghet på Stockholms stadsbibliotek Dnr 1.1/3256/2015

§22 Svar på skrivelsen om hjälp flyktingar till bättre och snabbare integration Dnr 1.1/3255/2015

§23 Svar på skrivelsen om tillgänglig konst och historia i stadsrummet Dnr 1.1/4404/2015

§24 Val av Miljöpartiets representant till styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet Dnr 1.1/218/2016

§25 Val av Vänsterpartiets representant till styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet Dnr 1.1/343/2016

§26 Val av Feministiskt Initiativs representant till styrelsen för Stiftelsen Strindbergsmuseet Dnr 1.1/401/2016

§27 Information och övriga frågor