Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2016-12-06

Sammanträde 2016-12-06

Datum
Klockan
15:30
Plats
Askeby på Kulturförvaltningen

2 Anmälan av föregående protokoll

6 Levande lokala centrum (Riktlinje för centrumutveckling). Svar på remiss från kommunstyrelsen.

7 Utveckling av Vanadislunden med omnejd. Motion (2016:81) från Bo Sundin och Sophia Granswed (båda M). Svar på remiss från kommunstyrelsen.

Remisstid 2016-12-16 Omedelbar justering Dnr 1.1/2744/2016

8 Upprätta ett minnesmärke över författaren och människorättskämpen Katarina Taikon. Motion (2016:91) av Rasmus Jonlund, Hanna Gerdes och Anne-Lie Elfvén (alla L). Svar på remiss från kommunstyrelsen.

Remisstid 2016-12-12 Omedelbar justering Dnr 1.1/3495/2016

13 Stöd till lokalförvaltande organisationer

14 Ateljéstrategi 2017 - 2020

15 Stockholms stads kulturstipendier. Förändrade stödbelopp samt ett nytt stipendium för unga

16 Stadens kulturpriser. Förslag till nya riktlinjer för hederspriser

18 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Anmälningsärenden Dnr 1.1/36/2016

§4 Verksamhetsplan för kulturförvaltningen 2017 Dnr 1.1/3556/2016

§5 Verksamhetsplan för Stadsarkivet 2017 Dnr 1.1/3557/2016

§6 Levande lokala centrum (Riktlinje för centrumutveckling) Svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr 1.1/2780/2016

§7 Utveckling av Vanadislunden med omnejd. Motion (2016:81) från Bo Sundin och Sophia Granswed (båda M). Svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr 1.1/2744/2016

§8 Upprätta ett minnesmärke över författaren och människorättskämpen Katarina Taikon. Motion (2016:91) av Rasmus Jonlund, Hanna Gerdes och Anne-Lie Elfvén (alla L). Svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr 1.1/3495/2016

§9 Vision 2040- Ett Stockholm för alla. Svar på remiss från kommunstyrelsen. Dnr 1.1/4040/2016

§10 Nytt ateljéstöd Dnr 6.1/1650/2016

§11 Kulturstöd till det fria kulturlivet. Förslag över 350 000 kr Dnr 6.1/2966/2016

§12 Förslag till verksamhetsstöd till folkbildningsorganisationer 2017-2019 Dnr 1.1/3021/2016

§13 Stöd till lokalförvaltande organisationer Dnr 6.1/3554/2016

§14 Ateljéstrategi 2017-2020 Dnr 1.1/3258/2016

§15 Stockholms stads kulturstipendier. Förändrade stödbelopp samt ett nytt stipendium för unga Dnr 6.1/3499/2016

§16 Stadens kulturpriser. Förslag till nya riktlinjer för hederspriser Dnr 6.3/2967/2016

§17 Val av ledamot i styrelsen för stiftelsen Stockholms läns museum Dnr 1.1/4103/2016

§18 Information och övriga frågor