Din position: Hem > Stockholms stad > Kulturnämnden > Sammanträde 2017-10-17

Sammanträde 2017-10-17

Datum
Klockan
15:30
Plats
Hyllan, Stockholms stadsarkiv

2 Anmälan av föregående protokoll

4 Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation. Svar på remiss från kommunstyrelsen

6 Upphandling av tält och evenemangsetableringar för evenemangsavdelningen. Dnr 2.6/2746/2017

7 Upprustning och utveckling av Medborgarhuset. Reviderat genomförandebeslut

8 Revidering av kulturförvaltningens handlingsplan mot våldsbejakande extremism

9 Val av ordförande till juryn för stadens kulturpriser

10 Information och övriga frågor

§1 Justering av dagens protokoll Beslut Kulturnämnden utser vice ordförande Rasmus Jonlund (L) att tillsammans med ordföranden Roger Mogert (S) justera dagens protokoll.

§2 Anmälan av justerat protokoll Beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna anmälan av protokoll nr 7/2017 från nämndens sammanträde den 19 september, som justerats den 4 oktober.

§4 Förstärkt gemensam upphandlings- och inköpsorganisation. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.1/2823/2017

§6 Upphandling av ramavtal för tält och evenemangsetableringar för evenemangsavdelningen Dnr 2.6/2746/2017

§7 Upprustning och utveckling av Medborgarhuset. Reviderat genomförandebeslut Dnr 3.4/3659/2013

§8 Revidering av kulturförvaltningens handlingsplan mot våldsbejakande extremism Dnr 1.1/1675/2017

§9 Val av ordförande till juryn för stadens kulturpriser Dnr 6.2/2890/2017

§10 Information och övriga frågor