Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2021-03-09

Sammanträde 2021-03-09

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

8 Hälsoskyddstillsyn på förskolor och skolor Årsrapport 2020

9 Utfasning av fossila oljepannor hos stadens nämnder och bolag – årlig avrapportering

10 Krav för bilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad

11 Erfarenheter och effekter av miljökrav på transporter i tjänsteupphandlingar – redovisning av rapport

12 EU-projektet CIVITAS Eccentric: slutredovisning av resultat och slutsatser

13 Utvärdering av koncernövergripande bilpool

14 Regional cykelplan för Stockholms län Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/53

16 EPICS – Energy Positive and Inclusive CitieS EU-ansökan till utlysningen the Green deal, Building and renovating in an energy and resource efficient way (LC-GD-4-1-2020)

17 RestorAction – Nature-based Solutions for Restoring Ecosystems and Upscaling Tranformative Action Towards Climate Neutrality Projektansökan till EU-utlysningen Horizon2020 – Green deal, (LC-GD-7-1-2020) Restoring biodiversity and ecosystem services

18 Remiss av samråd inom vattenförvaltningen 1 november 2020 – 30 april 2021 Remiss från Kommunstyrelsen (KS 2020/1668)

19 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Remiss från Kommunstyrelsen, dnr KS 2020/1665

20 Projektansökan lokala åtgärdsprogram för Strömmen och Lilla Värtan Ansökan om bidragsmedel från LOVA för genomförande av projektet Lokala åtgärdsprogram för Strömmen och Lilla Värtan

21 Svar på medborgarskrivelse om projektet SjöNaRe återvinning - miljöförbättrande förslag från föreningen Magelungens vänner

22 Utvärdering av miljözon klass 2 för lätta fordon på Hornsgatan

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§8 Hälsoskyddstillsyn på förskolor och skolor. Årsrapport 2020

§9 Utfasning av fossila oljepannor hos stadens nämnder och bolag – årlig avrapportering

§10 Krav för bilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad

§11 Erfarenheter och effekter av miljökrav på transporter i tjänsteupphandlingar – redovisning av rapport

§12 EU-projektet CIVITAS Eccentric: slutredovisning av resultat och slutsatser

§13 Utvärdering av koncernövergripande bilpool

§14 Regional cykelplan för Stockholms län Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2021/53

§16 EPICS – Energy Positive and Inclusive CitieS EU-ansökan till utlysningen the Green deal, Building and renovating in an energy and resource efficient way (LC-GD-4-1-2020)

§17 RestorAction – Nature-based Solutions for Restoring Ecosystems and Upscaling Tranformative Action Towards Climate Neutrality Projektansökan till EU-utlysningen Horizon2020 – Green deal, (LC-GD-7-1-2020) Restoring biodiversity and ecosystem services

§18 Remiss av samråd inom vattenförvaltningen 1 november 2020 – 30 april 2021 Remiss från Kommunstyrelsen (KS 2020/1668)

§19 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Remiss från Kommunstyrelsen, dnr KS 2020/1665

§20 Projektansökan lokala åtgärdsprogram för Strömmen och Lilla Värtan Ansökan om bidragsmedel från LOVA för genomförande av projektet Lokala åtgärdsprogram för Strömmen och Lilla Värtan

§21 Svar på medborgarskrivelse om projektet SjöNaRe återvinning - miljöförbättrande förslag från föreningen Magelungens vänner

§22 Utvärdering av miljözon klass 2 för lätta fordon på Hornsgatan