Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2022-11-15

Sammanträde 2022-11-15

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Nedskrivning av kundfordringar från år 2021

8 Revidering av riktlinjer för miljö- och hälsoskyddsnämndens EU-policyarbete

9 Byte av sammanträdesdatum för miljö- och hälsoskyddsnämnden i december 2022

10 Fullföljande av reservationsvis överklagande av förvaltningsrättens dom den 29 september 2022 i mål nr 20875-21 Komplettering av överklagande i mål nr 6188-22

11 Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning (Trafikanalys rapport 2022:14) Remiss från kommunstyrelsen (KS 2022/101)

12 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad - Resultat från sommaren 2022 Miljöförvaltningens redovisning

13 Överklagande av länsstyrelsen i Stockholms beslut den 10 oktober 2022, ärendebeteckning 505-47416-2022 Fullföljande av reservationsvis överklagande

14 Stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald: Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista

15 Stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald: Hässelby-Vällingby och Bromma

16 Samråd detaljplan Djurgården 1:38 varvsverksamhet på Beckholmen Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2012-03013

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Nedskrivning av kundfordringar från år 2021

§8 Revidering av riktlinjer för miljö- och hälsoskyddsnämndens EU- policyarbete

§9 Byte av sammanträdesdatum för miljö- och hälsoskyddsnämnden i december 2022

§10 Fullföljande av reservationsvis överklagande av förvaltningsrättens dom den 29 september 2022 i mål nr 20875-21 Komplettering av överklagande i mål nr 6188-22

§11 Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning (Trafikanalys rapport 2022:14) Remiss från kommunstyrelsen (KS 2022/101)

§12 Vattenprovtagning vid Stockholms strandbad - Resultat från sommaren 2022 Miljöförvaltningens redovisning

§13 Överklagande av länsstyrelsen i Stockholms beslut den 10 oktober 2022, ärendebeteckning 505-47416-2022 Fullföljande av reservationsvis överklagande

§14 Stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald: Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista

§15 Stadsdelsvist åtgärdsförslag för biologisk mångfald: Hässelby-Vällingby och Bromma

§16 Samråd detaljplan Djurgården 1:38 varvsverksamhet på Beckholmen Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2012-03013