Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2016-09-29

Sammanträde 2016-09-29

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden (båda)

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 9 juni 2016 (båda)

BESLUTSÄRENDEN

3 VD-kommentarer tertialrapport 2 2016 (båda)

4 Revidering av Program för hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden

5 Stockholm stads arbete mot våldsbejakande extremism - Riktlinjer till Stockholm stads trygghets- och säkerhetsprogram (båda)

6 CSR-strategi för Stockholm Vatten (båda)

7 Upphandling av avtal för lokalvård av de lokaler som disponeras av Stockholm Vatten (SV VA AB)

8 Upphandling av avtal för leverans av gatugjutgods (SV AB)

9 Projekt 361903 Mässtunneln - Inriktningsbeslut (SV VA AB)

10 Projekt 361666 Videgårdsvägen - Genomförandebeslut (SV VA AB)

11 Projekt 202763 Citybanan - Genomförandebeslut (SV VA AB)

12 Projekt 361868 kvarteret Sandaletten - Genomförandebeslut (SV VA AB)

13 Projekt 361914 Mälarbanan - Inriktningsbeslut (SV VA AB)

14 Projekt 361098 Kvarteret Hydrografen - Genomförandebeslut (SV VA AB)

15 Projekt 361158 Kv Brevlådan - Reviderat genomförandebeslut (SV VA AB)

16 Projekt 360143 Stora Sköndal - Reviderat genomförandebeslut (SV VA AB)

17 Projekt 360153 Ulvsunda Slott - Genomförandebeslut (SV VA AB)

18 Projekt 360137 Årstatunnelns driftutrymme - Reviderat genomförandebeslut

19 Projekt 361214 Lidingövägen - Genomförandebeslut (SV VA AB)

20 Projekt 361806 Utbyggnad Sofielunds reningsverk - Genomförandebeslut

21 Sammanträdestider för styrelsens arbete under år 2017 AB (båda)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

22 SFA - Lägesrapport (SV VA AB)

23 Skadestånd - omfattning och exempel (SV VA AB)

ÖVRIGA ÄRENDEN

24 Övriga frågor