Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2017-11-02

Sammanträde 2017-11-02

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bryggerivägen 10, Ulvsunda

1 Val av justeringsman jämte ordföranden.

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 28 september 2017.

Beslutsärenden

3 Tertialrapport bolagsmål T2 2017.

4 Firmatecknare.

5 Projekt 2151 Renovering/ombyggnad av 1933 års filterbyggnad, Lovö vattenverk - Inriktningsbeslut.

6 Projekt 410040 Blixtljuset 18 mfl, Exploatering - Genomförandebeslut.

7 Riktlinjer för allmänhetens insyn - komplettering till Stockholms stads program för upphandling och inköp.

Övriga ärenden

8 Övriga frågor