Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Vatten > Sammanträde 2022-05-05

Sammanträde 2022-05-05

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare jämte ordföranden

2 Anmälan av protokoll från styrelsesammanträdet den 10 mars 2022

5 Taxa för vatten och avlopp 2023 - Inriktningsärende

6 Mälarens vattenvårdsförbund

7 Projekt 5222 AP Loudden - Inriktningsbeslut

8 Projekt 460277 Tillkommande skyddsklassning - Genomförandebeslut

9 Projekt 5252 Renovering av rötkammare 6, Henriksdal - Genomförandebeslut

10 Projekt 410149 Mälaräng - Genomförandebeslut

11 Projekt 410254 Slakthusområdet Etapp 1 - Genomförandebeslut

12 Projekt 300388 Årstastråket DP1 Arlabacken - Reviderat genomförandebeslut

13 Projekt 360143 Stora Sköndal - Reviderat genomförandebeslut

14 Projekt 361400 Tussmötevägen dagvattenhantering - Reviderat genomförandebeslut

15 Projekt 361863 Persikan - Reviderat genomförandebeslut

17 Upphandlingsärende - Fosforrening av Drevviken genom fosforfällning

Anmälningsärenden

18 Läget i Skärgården 2021 - Anmälningsärende

Övriga ärenden

19 Kort muntlig information om säkerhetsläget