Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2023-02-16

Sammanträde 2023-02-16

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

Anmälningsärenden

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Investeringsärenden

6 Hagstråket, del av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut

7 Cykelgata Surbrunnsgatan. Genomförandebeslut

8 Cykelbana Elsa Brändströms gata. Genomförandebeslut

9 Reinvesterings- och investeringsmedel för trädåtgärder 2023. Genomförandebeslut.

10 Klimatanpassnings- och trygghetsåtgärder inom CM4 2023. Genomförandebeslut

11 Klimatanpassningsåtgärd inom CM4 skyfall, Östermalmsgatan på Östermalm. Genomförandebeslut

12 Trygghets- och klimatanpassningsåtgärder Järva inom CM4. Genomförandebeslut

15 Viceordförandeskap i Eurocities mobilitetsforum. Ansökan

16 Utvärdering av sommarplatserna 2022. Svar på uppdrag från trafiknämnden Levande Stockholm sommaren 2023. Platser och fortsatt utveckling

17 Revidering av viten för avvikelser kopplat till trafikanordningsplaner. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

18 Sammanläggning av Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, samt Östermalm och Norrmalm stadsdelsnämnd. Svar på remiss från kommunstyrelsen

19 Ramavtalsentreprenör byggnadsverk. Upphandling

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Hagstråket, del av Grönare Stockholm. Inriktningsbeslut

§7 Cykelgata Surbrunnsgatan. Genomförandebeslut

§8 Cykelbana Elsa Brändströms gata. Genomförandebeslut

§9 Reinvesterings- och investeringsmedel för trädåtgärder 2023. Genomförandebeslut

§10 Klimatanpassnings- och trygghetsåtgärder inom CM4 2023. Genomförandebeslut

§11 Klimatanpassningsåtgärd inom CM4 skyfall, Östermalmsgatan på Östermalm. Genomförandebeslut

§12 Trygghets- och klimatanpassningsåtgärder Järva inom CM4. Genomförandebeslut

§15 Viceordförandeskap i Eurocities mobilitetsforum. Ansökan

§16 Utvärdering av sommarplatserna 2022. Svar på uppdrag från trafiknämnden Levande Stockholm sommaren 2023. Platser och fortsatt utveckling

§17 Revidering av viten för avvikelser kopplat till trafikanordningsplaner. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

§18 Sammanläggning av Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, samt Östermalm och Norrmalm stadsdelsnämnd. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§19 Ramavtalsentreprenör byggnadsverk. Upphandling