Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2023-04-20

Sammanträde 2023-04-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

Anmälningsärenden

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 2023

7 Anmälan av deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2023

Investeringsärenden

8 Framkomlighetssatsning gällande gång- cykel och kollektivtrafik. Utredningsbeslut.

9 Breddning av gång- och cykelbana på Skansbron. Inriktningsbeslut

10 Cykelparkering hela staden 2021-2022. Slutredovisning

11 Åtgärder för minskat buller vid Hagsätraskogens naturreservat, en del av Grönare Stockholm. Reviderat Genomförandebeslut

12 Ny gång- och cykelbana längs Bromstensvägen. Slutredovisning

13 Rörliga och fasta trafikhinder i Kungsträdgården. Slutredovisning

14 Reinvesteringsprogram för tekniska installationer i broar, tunnlar och mindre anläggningar 2022. Slutredovisning

15 Reinvesteringsprogram för mindre konstruktionsåtgärder avseende broar, tunnlar och övriga byggnadsverk 2022. Slutredovisning

16 Tenstadalen, del av Grönare Stockholm. Slutredovisning

17 Reinvesteringsåtgärder på gångbanor. Slutredovisning

18 Reinvesteringsåtgärder på cykelvägnätet under 2022. Slutredovisning

19 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder 2022. Slutredovisning

20 Åtgärder för att stärka ek- och groddjurssamband. Etapp 3 av Grönare Stockholm. Slutredovisning

22 Trafiknämndens riktlinjer för direktupphandling

23 Trafikutvecklingen i Stockholm 2022. Lägesrapport

24 Motion om effektiva miljözoner för bilar och lastbilar av Gabriel Kroon (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning mars 2023

§7 Anmälan av deltagande i Kvalitetsutmärkelsen 2023

§8 Framkomlighetssatsning gällande gång- cykel och kollektivtrafik. Utredningsbeslut.

§9 Breddning av gång- och cykelbana på Skansbron. Inriktningsbeslut

§10 Cykelparkering hela staden 2021-2022. Slutredovisning

§11 Åtgärder för minskat buller vid Hagsätraskogens naturreservat, en del av Grönare Stockholm. Reviderat Genomförandebeslut

§12 Ny gång- och cykelbana längs Bromstensvägen. Slutredovisning

§13 Rörliga och fasta trafikhinder i Kungsträdgården. Slutredovisning

§14 Reinvesteringsprogram för tekniska installationer i broar, tunnlar och mindre anläggningar 2022. Slutredovisning

§15 Reinvesteringsprogram för mindre konstruktionsåtgärder avseende broar, tunnlar och övriga byggnadsverk 2022. Slutredovisning

§16 Tenstadalen, del av Grönare Stockholm. Slutredovisning

§17 Reinvesteringsåtgärder på gångbanor. Slutredovisning

§18 Reinvesteringsåtgärder på cykelvägnätet under 2022. Slutredovisning

§19 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder 2022. Slutredovisning

§20 Åtgärder för att stärka ek- och groddjurssamband. Etapp 3 av Grönare Stockholm. Slutredovisning

§22 Trafiknämndens riktlinjer för direktupphandling

§23 Trafikutvecklingen i Stockholm 2022. Lägesrapport

§24 Motion om effektiva miljözoner för bilar och lastbilar av Gabriel Kroon (SD). Svar på remiss från kommunstyrelsen