Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-02-06

Sammanträde 2014-02-06

Datum
Klockan
16:00
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2014-01-16

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 2014-01-28

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

7 Yttrande till förvaltningsrätten angående ansökan om utdömande av vite från Arbetsmiljöverket

8 Ändring i delegationsordning för utbildningsnämnden

9 Inhyrning av evakueringspaviljonger för Enskedefältets skola

10 Inhyrningsmedgivande av paviljonger för Herrängens skola

Dnr 12-324/5228 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Inhyrningsmedgivande av paviljonger för Västertorpsskolan

Dnr 13-324/7182 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Lägesrapport 1 från projekt SkolFam

13 Fördelning av medel till pilotprojekt för utveckling av samverkan mellan skola och socialtjänst

14 Resultat från Stockholmsprovet i matematik, genomfört i gymnasieskolor höstterminen 2013

15 Inställda lektioner

17 Osäkerhet på Stockholms friskolemarknad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 322-1245/2013
Dnr 13-450/6176 (omedelbar justering)

18 Fossilbränsleoberoende organisation 2030

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 00108/2013
Dnr 13-030/8372

19 Aktualitetsprövning av promenadstaden, översiktsplan för Stockholm

Svar på remiss från stadsbyggnadskontoret, dnr 13-032/8253.
Dnr 13-032/823

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 16 januari 2014

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 28 januari 2013

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§7 Yttrande till förvaltningsrätten angående ansökan om utdömande av vite från Arbetsmiljöverket

§9 Inhyrning av evakueringspaviljonger för Enskedefältets skola

§10 Inhyrningsmedgivande av paviljonger för Herrängens skola

§11 Inhyrningsmedgivande av paviljonger för Västertorpsskolan

§13 Fördelning av medel till pilotprojekt för utveckling av samverkan mellan skola och socialtjänst

§14 Resultat från Stockholmsprovet i matematik, genomfört i gymnasieskolor höstterminen 2013

§19 Aktualitetsprövning av promenadstaden, översiktsplan för Stockholm