Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-12-18

Sammanträde 2014-12-18

Datum
Klockan
16:00
Plats
Hantverkargatan 2F,plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 27 november 2014

3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 3 november 2014, 2 och 9 december 2014

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

7 Höjning av schabloner/peng 2014

9 Genomförandeförslag för tillgänglighetsåtgärder för publika lokaler i Aspuddens skola

10 Genomförandeförslag för tillgänglighetsåtgärder för publika lokaler i Eriksdalsskolan

11 Genomförandeförslag för tillgänglighetsåtgärder för publika lokaler i Essingeskolan

12 Genomförandeförslag för tillgänglighetsåtgärder för publika lokaler i Sturebyskolan

13 Genomförandeförslag för tillgänglighetsåtgärder för publika lokaler i Östermalms-skolan

16 Inriktningsförslag om anpassning av Kista grundskola till 4-9 skola (byggnad Ärvingeskolan) och integrering av fritidshem (byggnad Igelbäcksskolan)

17 Inhyrningsmedgivande av paviljong för Brotorpsskolan

Dnr 2.6.3-6990/2014 (Omedelbar justering)
Bilaga 3 omfattas av sekretess enligt 19 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen.

18 Val av ledamöter till utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor

19 Ansökan om medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt

Dnr 4.2.2-9179/2014 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare.

20 Ansökan om medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt

21 Utbildningsdag för utbildningsnämnden

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 27 november 2014

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 3 november 2014, 2 och 9 december 2014

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§7 Höjning av schabloner/peng 2014

§18 Val av ledamöter till utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§21 Utbildningsdag för utbildningsnämnden