Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-04-09

Sammanträde 2015-04-09

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 2F,plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 12 mars 2015

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerades sammanträde den 12 mars 2015.

4 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 31 mars 2015

5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

8 Samlad kvalitetsredovisning kommunal förskola i Stockholms stad 2014

9 Förslag till genomförandebeslut om ombyggnation av kök och matsal, Åsö grundskola

10 Inhyrning av hus S på Konradsberg

Dnr 2.6.3-2649/2015 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Skola i Hammarby Sjöstad

Svar på skrivelse från Cecilia Brinck (M) m.fl. och John Kåberg (C) Dnr 1.1.3-856/2015

13 Yttrande över ansökan om godkännande som ny huvudman för en fristående grundskola med förskoleklass och fritidshem

Svar på remiss från Skolinspektionen Dnr 1.6.1-1274/2015 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Riktlinjer för barnomsorg på obekväm tid

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 001360/2014 Dnr 1.6.1-3224/2015

16 Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-398/2015 Dnr 1.6.1-3223/2015

17 Bidrag till ideella organisationer 2015

Dnr 2.5.3-9994/2014, 2.5.3-612/2015, 2.5.3-686/2015, 2.5.3-730/2015, 2.5.3-736/2015
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Yttrande över överklagande av nämndens beslut att delvis avslå en ansökan om pedagogisk omsorg

Yttrande till förvaltningsrätten Dnr 1.8.1-622/2015 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Yttrande över överklagande av nämndens beslut att avslå en ansökan om att medges godkännande att bedriva förskola enligt skollagen

Yttrande till förvaltningsrätten Dnr 1.8.1-667/2015 (Omedelbar justering)

20 Yttrande över överklagande av nämndens beslut att delvis avslå en ansökan om att bedriva förskola

21 Yttrande över överklagande av nämndens beslut att delvis avslå en ansökan om att bedriva förskola

Yttrande till förvaltningsrätten Dnr 1.8.1-9857/2014 (Omedelbar justering)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 12 mars 2015

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerades sammanträde den 12 mars 2015.

§4 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 31 mars 2015

§5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§8 Samlad kvalitetsredovisning kommunal förskola i Stockholms stad 2014

§9 Förslag till genomförandebeslut om ombyggnation av kök och matsal, Åsö grundskola

§10 Inhyrning av hus S på Konradsberg

§13 Yttrande över ansökan om godkännande som ny huvudman för en fristående grundskola med förskoleklass och fritidshem

§17 Bidrag till ideella organisationer 2015

§18 Yttrande över överklagande av nämndens beslut att delvis avslå en ansökan om pedagogisk omsorg

§19 Yttrande över överklagande av nämndens beslut att avslå en ansökan om att medges godkännande att bedriva förskola enligt skollagen

§20 Yttrande över överklagande av nämndens beslut att delvis avslå en ansökan om att bedriva förskola

§21 Yttrande över överklagande av nämndens beslut att delvis avslå en ansökan om att bedriva förskola