Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-12-17

Sammanträde 2015-12-17

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 2F,plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 26 november 2015

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 8 december 2015

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Bordlagda ärenden

7 Förvaltningens förslag till nya riktlinjer för fristående förskolor i Stockholms stad

9 Genomförandebeslut avseende ventilationsåtgärder, internevakuering, ombyggnad och tillgänglighetsanpassning av Johannes skola

11 Tillgängliggörande av tillsynsrapporter på internet i enlighet med 2015 års budget

12 Entledigande och utseende av personuppgiftsombud

13 Skolgång för nyanlända i flyktingsituationens spår

Svar på skrivelse från Jan Jönsson (L), John Kåberg (C) och
Christian Carlsson (KD)
Dnr 1.1.3-9741/2015

14 Trygghet på stadens skolgårdar

Svar på skrivelse av Cecilia Brinck (M), Jan Jönsson (L) och Christian Carlsson (KD) Dnr 1.1.3-9742/2015

15 Framtiden för pilotprojekt skola-socialtjänst

Svar på skrivelse från Jan Jönsson (L), John Kåberg (C) och Christian Carlsson (KD) Dnr 1.1.3-9743/2015

16 Ökad insyn i fristående skolor

Svar på remissen från kommunstyrelsen, dnr 001740/2015 Dnr 1.6.1–10058/2015 (Omedelbar justering)

17 Ta tillvara på fritidshemmets potential för lärande och inrätta ett tak för barngruppernas storlek

18 Sovmorgon för Stockholms elever

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 106-1283-2015 Dnr 1.6.1-9763/2015

19 Särskilt redovisa kunskapsresultaten för nyanlända elever

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 106-1456/2015.
Dnr 1.6.1-9803/2015

20 Förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106 -1030/2015. Dnr 1.6.1-8841/2015

21 Äldre och förskolan

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106 -1149/2015 Dnr 1.6.1–9011/2015

22 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 170 -435/2015. Dnr 1.6.1-9295/2015 (Omedelbar justering)

23 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 170-850/2015.
Dnr 1.6.1-9706/2015 (Omedelbar justering)

24 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad

Svar på remiss från trafiknämnden, dnr T 2015-02541 Dnr 1.6.1-9740/2015 (Omedelbar justering)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 26 november 2015

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 8 december 2015

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§7 Förvaltningens förslag till nya riktlinjer för fristående förskolor i Stockholms stad

§11 Tillgängliggörande av tillsynsrapporter på internet i enlighet med 2015 års budget

§12 Entledigande och utseende av personuppgiftsombud

§17 Ta tillvara på fritidshemmets potential för lärande och inrätta ett tak för barngruppernas storlek

§23 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet