Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-03-10

Sammanträde 2016-03-10

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 4 februari 2016

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade den 4 februari 2016

4 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 4 januari 2016

5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

8 Genomförandebeslut för anpassning av Frans Schartaus Handelsinstitut

11 Genomförandebeslut om ombyggnation av Sprintgymnasiets lokaler i Liljeholmen

12 Programmeringskommissionens uppdrag

13 Korrigering av utbildningsnämndens verksamhetsplan 2016, ersättning till fristående grundsärskolor, bilaga 5.6

Dnr 1.2.1-10333/15 (Omedelbar justering)

14 Grundskolans arbete med elever som riskerar att inte uppnå målen - en uppföljning

Yttrande över rapport nr 9/2015 från stadsrevisionen. Dnr 1.6.1-10618/2015 (Omedelbar justering)

15 Yttrande till Riksdagens ombudsmän, JO över handläggning av betygssättning vid gymnasieskola

16 Delegation i upphandling av trävaror till undervisningen i grund- och gymnasieskolan

Dnr 2.4.2-195/2016 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Ansökan om vårdavtal

18 Åtgärder för trygghet och studiero i Stockholms skolor

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (L), Cecilia Brink (M) och Christian Carlsson (KD). Dnr 1.1.3-10345/2015

19 Lokalbehovet på Sturebyskolan

Svar på skrivelse från Lotta Edholm (L), Markus Nordström (M), John Kåberg (C) och Christian Carlsson (KD). Dnr 1.1.3-10814/2015

20 Rimliga villkor för förskolorna i Stockholms stad

Svar på skrivelse från Markus Nordström m.fl. (M) och Christian Carlsson (KD). Dnr 1.1.3-10813/2015

21 Bättre mottagande av nyanlända elever

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1382/2015. Dnr 1.6.1-194/2016 (Omedelbar justering)

22 Avveckling av Ross-konceptet sam namnändring av Ross-Tenstagymnasium

23 Överklagande av Förvaltningsrätten i Stockholms dom

Dnr 1.8.1-10905/2015
(Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 4 februari 2016

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens antagningsdelegerade den 4 februari 2016

§4 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 1 mars 2016

§5 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§6 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§12 Programmeringskommissionens uppdrag

§13 Korrigering av utbildningsnämndens verksamhetsplan 2016, ersättning till fristående grundsärskolor, bilaga 5.6

§15 Yttrande till Riksdagens ombudsmän, JO över handläggning av betygssättning vid gymnasieskola

§16 Delegation i upphandling av trävaror till undervisningen i grund- och gymnasieskolan

§17 Ansökan om vårdavtal

§18 Åtgärder för trygghet och studiero i Stockholms skolor

§22 Avveckling av Rosskonceptet sam namnändring av Ross-Tenstagymnasium