Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-05-19

Sammanträde 2016-05-19

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 14 april 2016

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 10 maj 2016

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

7 Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan

8 Genomförande av ombyggnad av Söderholmsskolan

10 Elevhälsa

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-12/2016
Dnr 1.6.1-609/2016 (Omedelbar justering)

11 Bättre diagnostisering av dyslexi i Stockholms förskolor och skolor

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-12/2016
Dnr 1.6.1-608/2016 (Omedelbar justering)

12 Låt fler forma framtiden!

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-499/2016
Dnr 1.6.1-2492/2016 (Omedelbar justering)

13 Stockholms stads EU-policy

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 171-1890/2015
Dnr 1.6.1-2464/2016 (Omedelbar justering)

14 Personalpolicy för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 1.6.1-2001/2016
Dnr 1.6.1-2001/2016 (Omedelbar justering)

16 Överklagande av förvaltningsrättens dom Dnr 1.8.1-1948/2016

(Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 14 april 2016

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsförvaltningens förvaltningsgrupp 10 maj 2016

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§7 Inriktningsbeslut om kapacitetsökning i kök och matsal samt ventilationsåtgärder på Hökarängsskolan

§16 Överklagande av förvaltningsrättens dom