Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2016-09-22

Sammanträde 2016-09-22

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 8 augusti 2016

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 8 juni, 21 juni, 1 juli 6 september och 13 september 2016

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

9 Inriktningsbeslut om ny gymnasieskola på Kungsholmen

Dnr 2.6.3-6841/2016 (Omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Studievägsutbud i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2017/2018

13 Gör Stockholms stad till pilotkommun för införande av treterminssystem

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 000541/2016
Dnr 1.6.1-3555/2016 (Omedelbar justering)

14 Reviderade regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 140-1087/2016
Dnr 1.6.1-7546/2016

15 Uppräkning av programpriser samt förslag till prislista 2017

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 142-1082/2016
Dnr 1.6.1-6565/2016 (Omedelbar justering)

16 Validering med mervärde (Ds 2016:24)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1210/2016
Dnr 1.6.1-7065/2016

17 Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

18 Strategi för Fossilbränslefritt Stockholm

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 134-174/2015
Dnr 1.6.1-572/2016

19 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 129-1092/2016
Dnr 1.6.1-6617/2016 (Omedelbar justering)

20 Internationell strategi för Stockholms stad

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr. 171-482/2016
Dnr 1.61.-6377/2016

21 Hur står det till med den personliga integriteten? (SOU 2016:41)

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 110-1195/2016
Dnr 1.6.1-7020/2016

22 Föreläggande vid vite att fullgöra skolplikten

Dnr 4.4.2-8121/2016 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för personalföreträdare

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 8 augusti 2016

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 8 juni, 21 juni, 1 juli, 6 september och 13 september 2016

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområde

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§9 Inriktningsbeslut om ny gymnasieskola på Kungsholmen

§14 Reviderade regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg

§15 Uppräkning av programpriser samt förslag till prislista 2017

§22 Föreläggande vid vite att fullgöra skolplikten