Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2017-11-24

Sammanträde 2017-11-24

Datum
Klockan
13:30
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 19 oktober 2017

3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 31 oktober och 14 november 2017

4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

Beslutsärenden

7 Riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskolor

11 Inriktningsbeslut för ombyggnation av kök och matsal på Eiraskolan

12 Genomförandebeslut för ombyggnad av Kungsholmens gymnasiums kök och matsal

13 Naturskola

14 Riktlinjer för utbildningsförvaltningens EU-policyarbete

16 Om återställning av barnomsorg på obekväm arbetstid

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1328/2017 samt svar på skrivelse från Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Dnr 1.6.1-6500/2017, 1.1.3-6938/2017

17 Gör tio gator till barngator

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 106-1005/2017 Dnr 1.6.1-6418/2017 (Omedelbar justering)

18 För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021

Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr 171-1309/2017 Dnr 1.6.1-6919/2017 (Omedelbar justering)

19 Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm

Dnr 1.8.1-7768/2017 (Omedelbar justering) Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

20 Yttrande i mål om laglighetsprövning av anställningsbeslut

Dnr 1.8.1-7416/2017 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

21 Föreläggande förenat med vite gällande Torngårdens Waldorfförskola, ekonomisk förening

Dnr 3.3.1-6613/2017 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

22 Återkallande av beslut om rätt till bidrag för Susanne Trawally (org. nr. 620319-6628) att bedriva pedagogisk omsorg enligt skollagen

Dnr 3.3.1-8332/2016 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

23 Prövning av rektors beslut om avstängning av elev i gymnasieskolan

Dnr 4.3.1-7724/2017 (Omedelbar justering)
Ej närvarorätt för arbetstagarrepresentanter

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens sammanträde den 19 november 2017

§3 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 31 oktober och 14 november 2017.

§4 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§5 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§12 Genomförandebeslut för ombyggnad av Kungsholmens gymnasiums kök och matsal

§18 För ett tryggare och säkrare Stockholm, Stockholms stads trygghets- och säkerhetsprogram 2018-2021

§19 Yttrande till förvaltningsrätten i Stockholm

§20 Yttrande i mål om laglighetsprövning av anställningsbeslut

§21 Föreläggande förenat med vite gällande Torngårdens Waldorfförskola, ekonomisk förening

§22 Beslutet publiceras inte på Insyn

§23 Beslutet publiceras inte på Insyn