Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-06-17

Sammanträde 2021-06-17

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten och digitalt via Skype (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 8 juni 2021

2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 9 juni 2021

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Månadsrapport maj 2021

7 Kapacitetshöjning av ventilation, tillgänglighetsåtgärder samt verksamhetsanpassningar på Elinsborgsskolan

8 Nybyggnation av huvudbyggnad på Slättgårdsskolan

11 Hemställan till regeringen om regelverk för resursskolor

12 Översyn av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd

Dnr. 5.5.1–4108/2021 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Översyn av nivån på strukturbidrag till resursskolor

Dnr. 5.5.1 –4109/2021 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nominering till kvalitetsutmärkelsen 2021

17 Screening för psykisk ohälsa

- Remiss från kommunstyrelsen, KS 2020/874
Dnr. 1.6.1-3529/2021 (omedelbar justering)

18 Antisemitism i skolan

- Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/451 samt skrivelse
från Kristina Kratz (V) och Kadir Kasiraga (S)
Dnr. 1.5.1-2168/2021 och 1.6.1-3293/2021

19 Stadsövergripande program mot rasism

20 Kampen om tiden - mer tid till lärande (SOU 21:30)

- Remiss från kommunstyrelsen, KS 2021/671
Dnr. 1.6.1-4144/2021 (omedelbar justering)

21 Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13)

- Remiss från kommunstyrelsen, KS 2021/690
Dnr. 1.6.1-4237/2021 (omedelbar justering)

22 Tillgänglighetsanpassning vid uthyrning av skolans idrottslokaler och idrottsföreningarnas möjlighet till lån av utrustning i skolan lokaler

23 Förtydligande om användande av munskydd för förskola, skola och fritidshemmens personal

24 Återkallelse av godkännande av huvudman för förskola

Dnr. 3.3.1–5502/2019 (omedelbar justering)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§6 Revisorernas årsrapport 2020

§7 Kapacitetshöjning av ventilation, tillgänglighetsåtgärder samt verksamhetsanpassningar på Elinsborgsskolan

§8 Nybyggnation av huvudbyggnad på Slättgårdsskolan

§9 Ny idrottshall i Konradsberg

§10 Ny modell för utbyggnad och effektivt nyttjande av idrottshallar

§11 Hemställan till regeringen om regelverk för resursskolor

§12 Översyn av tilläggsbelopp och verksamhetsstöd

§13 Översyn av nivån på strukturbidrag till resursskolor

§14 Krav för bilar i upphandling av transporttjänster i Stockholms stad

§15 Ändring i delegationsordningen för utbildningsnämnden

§16 Nominering till kvalitetsutmärkelsen 2021

§17 Screening för psykisk ohälsa

§18 Antisemitism i skolan

§19 Stadsövergripande program mot rasism

§20 Kampen om tiden - mer tid till lärande (SOU 2021:30)

§21 Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13)

§22 Tillgänglighetsanpassning vid uthyrning av skolans idrottslokaler och idrottsföreningarnas möjlighet till lån av utrustning i skolan lokaler

§23 Förtydligande om användande av munskydd för förskola, skola och fritidshemmens personal

§24 Återkallelse av godkännande av huvudman för förskola