Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-09-23

Sammanträde 2021-09-23

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

7 Lägesrapport stadens arbete med Mentorer i våldsprevention, MVP - September 2021

8 Mer relevant än någonsin. Biblioteksplan för Stockholms stad 2022-2025. Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/850

9 Handlingsplan mot nedskräpning på land och i vatten. Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/794

10 Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare. Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/986

11 Ta bort avgiften från fritidsklubbarna. Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/525

12 Ursprungsmärk kommunens matsedlar. Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/1311

13 Skolornas fritidshem och fritidsklubbar. Skrivelse från Tina Kratz m.fl. (V) och Kadir Kasirga m.fl. (S)

14 Vikten av att alla förskolors huvudmän är lämpliga och seriösa. Skrivelse från Tina Kratz m.fl. (V) och Kadir Kasirga m.fl. (S)

15 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

  • Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 14 september 2021

 

  • Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 15 september 2021
Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20210923.pdf (175 kb)

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen inom nämndens verksamhetsområden

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§7 Lägesrapport stadens arbete med Mentorer i våldsprevention, MVP – September 2021

§8 Mer relevant än någonsin. Biblioteksplan för Stockholms stad 2022–2025

§9 Handlingsplan mot nedskräpning på land och i vatten

§10 Professionsprogram för rektorer, lärare och förskollärare

§11 Ta bort avgiften från fritidsklubbarna

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/525

 

(omedelbar justering)

 

§12 Ursprungsmärk kommunens matsedlar

Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/1311

 

(omedelbar justering)

§13 Skolornas fritidshem och fritidsklubbar

Skrivelse från Tina Kratz m.fl. (V) och Kadir Kasirga m.fl. (S)

§14 Vikten av att alla förskolors huvudmän är lämpliga och seriösa

§15 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev