Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunala tillgänglighetsrådet > Sammanträde 2024-06-05

Sammanträde 2024-06-05

Datum
Klockan
18:00
Plats
Myggdalen

1 Information om samverkan mellan äldre- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen avseende stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning

Diarienummer 2024/KS 0216

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Eva Norgren, verksamhetschef på äldre- och omsorgsförvaltningen redovisar arbetet med att ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan äldre- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell för att ge rätt stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.

2 Information om det nya kommunhuset

Diarienummer 2024/KS 0195

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Anna Grönblad, enhetschef för analys och tillväxt samt projektledare vid samhällsbyggnadskontoret, kommer och informerar om det nya kommunhuset.

3 Återredovisning av erhållet ekonomiskt bidrag enligt Tillgänglighetsplanen

Diarienummer 2024/KS 0123

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Tyresö anpassad grundskola (Nyboda skola) har skickat in en förteckning över genomförda aktiviteter efter erhållet ekonomiskt bidrag från tillgänglighetsrådet.

Bilagor
redovisning funktionshinderrådet..docx

4 Synpunkter på äldre- och omsorgsförvaltningens lokalbehovsanalys

Diarienummer 2024/KS 0217

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Funktionshindersorganisationernas representanter i KTR kommer att få möjlighet att lämna synpunkter på äldre- och omsorgsförvaltningens lokalbehovsanalys. Dessa ska vara förvaltningen tillhanda senast 1 augusti 2024.

5 Synpunkter på arbetsmarknads- och socialförvaltningens lokalbehovsanalys

Diarienummer 2024/KS 0225

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Funktionshindersorganisationernas representanter i KTR kommer att få möjlighet att lämna synpunkter på arbetsmarknads- och socialförvaltningens lokalbehovsanalys. Dessa ska vara förvaltningen tillhanda senast 1 augusti 2024.

6 Information från förvaltning och kontor

Diarienummer 2024/KS 0046

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Representanter från förvaltning och kontor informerar muntligen om pågående arbeten och projekt.

7 Meddelanden till kommunala tillgänglighetsrådet 2024

Diarienummer 2023/KS 0443

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet redovisas, se bifogade handlingar.

- Rapporter från naturguidningar
- Patientsäkerhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2023
- Redovisning av statsbidrag för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023
- Redovisning av statsbidrag för äldre- och omsorgsnämnden för 2023
- Delårsrapport 1 för äldre- och omsorgsförvaltningen
- Delårsrapport 1 för arbetsmarknads- och socialförvaltningen
- Kvalitetsberättelse 2023 för myndigheten för äldre och funktionsnedsättning
- Tillgänglighetsplan 2025 antagen i kommunstyrelsen den 7 maj 2024

Bilagor
22 april 2024. Naturguidning vid Kolardammarna - rullstolsanpassad.docx
21 maj 2024. Rullstolsanpassad naturguidning i slottsparken och Notholmen.pdf
22 maj 2024. Rullstolsanpassad naturguidning i slottsparken och Notholmen med HRF.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-04-18 § 35.docx
Tjänsteskrivelse - Redovisning statsbidrag ASN 2023.pdf
Bilaga ASN sökta statsbidrag 2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-04-22 § 34.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag ÄON 2023.pdf
Bilaga ÄON sökta statsbidrag 2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 41.pdf
Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse ÄON 2023.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 50.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 ÄON.pdf
Delårsrapport 1 ÄoO.pdf
Uppföljning politiska uppdrag T1 - .pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 48.pdf
Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse MÄF 2023.pdf
Kvalitetsberättelse MÄF 2023.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-05-21 § 43.docx
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Bilaga 3 - Uppföljning politiska uppdrag T1.pdf
Gemensamt särskilt yttrande (MP) (C) (L) § 43.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 73.pdf
Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2025.pdf
Bilagor
7 21 maj 2024. Rullstolsanpassad naturguidning i slottsparken och Notholmen.pdf (94 kb) 7 22 maj 2024. Rullstolsanpassad naturguidning i slottsparken och Notholmen med HRF.pdf (87 kb) 7 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-04-18 § 35.pdf (118 kb) 7 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-05-21 § 43.pdf (122 kb) 7 Bilaga 3 - Uppföljning politiska uppdrag T1.pdf (766 kb) 7 Bilaga ASN sökta statsbidrag 2023.pdf (426 kb) 7 Bilaga ÄON sökta statsbidrag 2023.pdf (60 kb) 7 Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (903 kb) 7 Delårsrapport 1 ÄoO.pdf (1 670 kb) 7 Gemensamt särskilt yttrande (MP) (C) (L) § 43.pdf (380 kb) 7 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 73.pdf (100 kb) 7 Kvalitetsberättelse MÄF 2023.pdf (412 kb) 7 Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2023.pdf (410 kb) 7 Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2025.pdf (839 kb) 7 Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf (115 kb) 7 Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse ÄON 2023.pdf (82 kb) 7 Tjänsteskrivelse - Redovisning statsbidrag ASN 2023.pdf (113 kb) 7 Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 ÄON.pdf (115 kb) 7 Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse MÄF 2023.pdf (79 kb) 7 Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag ÄON 2023.pdf (108 kb) 7 Uppföljning politiska uppdrag T1 - .pdf (766 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-04-22 § 34.pdf (93 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 41.pdf (94 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 48.pdf (95 kb) 7 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 50.pdf (96 kb)

8 Övriga frågor Kommunala tillgänglighetsrådet 2024

Diarienummer 2024/KS 0048

Kommunala tillgänglighetsrådets förslag till beslut
- Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet behandlas.

§17 Information om samverkan mellan äldre- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads och- socialförvaltningen avseende stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning

Diarienummer 2024/KS 0216

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet
Eva Norgren, verksamhetschef på äldre- och omsorgsförvaltningen, och Anna-Lena Engstedt, förvaltningschef på arbetsmarknad- och socialförvaltningen, redovisar arbetet med att ta fram ett arbetssätt som främjar samverkan mellan äldre- och omsorgsförvaltningen och arbetsmarknads- och socialförvaltningen i syfte att hitta en Tyresömodell för att ge rätt stöd och insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning.

§18 Information om det nya kommunhuset

Diarienummer 2024/KS 0195

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet
Anna Grönblad, enhetschef för analys och tillväxt samt projektledare vid samhällsbyggnadskontoret, kommer och informerar om det nya kommunhuset.
Kommunala tillgänglighetsrådet har anmält att de vill ingå i en referensgrupp för utformningen av det nya kommunhuset.

§19 Återredovisning av erhållet ekonomiskt bidrag enligt Tillgänglighetsplanen

Diarienummer 2024/KS 0123

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet
Tyresö anpassad grundskola (Nyboda skola) har skickat in en förteckning över genomförda aktiviteter efter erhållet ekonomiskt bidrag från tillgänglighetsrådet.

Bilagor
redovisning funktionshinderrådet..docx

§20 Synpunkter på äldre- och omsorgsförvaltningens lokalbehovsanalys

Diarienummer 2024/KS 0217

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet
Funktionshindersorganisationernas representanter i KTR kommer att få möjlighet att lämna synpunkter på äldre- och omsorgsförvaltningens lokalbehovsanalys. Dessa ska vara förvaltningen tillhanda senast 1 augusti 2024.

Bilagor
Lokalbehovsanalys för äldre- och omsorgsnämnden 2025-2037, utkast 240530.docx

§21 Synpunkter på arbetsmarknads- och socialförvaltningens lokalbehovsanalys

Diarienummer 2024/KS 0225

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet
Funktionshindersorganisationernas representanter i KTR kommer att få möjlighet att lämna synpunkter på arbetsmarknads- och socialförvaltningens lokalbehovsanalys. Dessa ska vara förvaltningen tillhanda senast 1 augusti 2024.

Bilagor
Lokalbehovsanalys ASN 2025-2037 Utkast till KTR.docx

§22 Information från förvaltning och kontor

Diarienummer 2024/KS 0046

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet
Representanter från förvaltning och kontor informerar muntligen om pågående arbeten och projekt.

Denna gång presenterade Elisabet Schultz, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen, samt Anna-Lena Engstedt, förvaltningschef på arbetsmarknad- och socialförvaltningen, information.

§23 Meddelanden till kommunala tillgänglighetsrådet 2024

Diarienummer 2023/KS 0443

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Meddelandena noteras.

 

Beskrivning av ärendet
Meddelanden som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet redovisas, se bifogade handlingar.

- Rapporter från naturguidningar
- Patientsäkerhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2023
- Redovisning av statsbidrag för arbetsmarknads- och socialnämnden 2023
- Redovisning av statsbidrag för äldre- och omsorgsnämnden för 2023
- Delårsrapport 1 för äldre- och omsorgsförvaltningen
- Delårsrapport 1 för arbetsmarknads- och socialförvaltningen
- Kvalitetsberättelse 2023 för myndigheten för äldre och funktionsnedsättning
- Tillgänglighetsplan 2025 antagen i kommunstyrelsen den 7 maj 2024

Bilagor
22 april 2024. Naturguidning vid Kolardammarna - rullstolsanpassad.docx
21 maj 2024. Rullstolsanpassad naturguidning i slottsparken och Notholmen.pdf
22 maj 2024. Rullstolsanpassad naturguidning i slottsparken och Notholmen med HRF.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-04-18 § 35.docx
Tjänsteskrivelse - Redovisning statsbidrag ASN 2023.pdf
Bilaga ASN sökta statsbidrag 2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-04-22 § 34.pdf
Tjänsteskrivelse redovisning av statsbidrag ÄON 2023.pdf
Bilaga ÄON sökta statsbidrag 2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 41.pdf
Tjänsteskrivelse - Patientsäkerhetsberättelse ÄON 2023.pdf
Sammanställd patientsäkerhetsberättelse 2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 48.pdf
Tjänsteskrivelse Kvalitetsberättelse MÄF 2023.pdf
Kvalitetsberättelse MÄF 2023.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2024-05-20 § 50.pdf
Tjänsteskrivelse Delårsrapport 1 2024 ÄON.pdf
Delårsrapport 1 ÄoO.pdf
Uppföljning politiska uppdrag T1 - .pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2024-05-21 § 43.docx
Tjänsteskrivelse - Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Delårsrapport 1 2024 för arbetsmarknads- och socialnämnden.pdf
Bilaga 3 - Uppföljning politiska uppdrag T1.pdf
Gemensamt särskilt yttrande (MP) (C) (L) § 43.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-05-07 § 73.pdf
Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2025.pdf

§24 Övriga frågor Kommunala tillgänglighetsrådet 2024

Diarienummer 2024/KS 0048

Kommunala tillgänglighetsrådets beslut
- Övriga frågor noteras.

Beskrivning av ärendet
Övriga frågor som inkommit till kommunala tillgänglighetsrådet behandlas.

Under punkten ges efter önskemål information om ny nämndorganisation. Information framförs även om hur en arbetsgrupp för arbetet med Tillgänglighetspriset 2025 framledes kan bildas.