Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2013-10-23

Sammanträde 2013-10-23

Datum
Klockan
Plats

1 Förslag till justerare: Tommy Andersson

2 Fastställande av dagordning

3 Information från tillsynsbesök - Lidhults- och Bolmsöenheten / bilaga

4 Ändring av delegationsordning / bilaga - Marie Steneland, kl 13.35

5 Ekonomiuppföljning, au § 144/bilaga - Marie Steneland, kl 13.40

6 Delmål och indikatorer 2014, au § 145/bilaga - Marie Steneland, kl 14.00

7 Detaljbudget 2014, au § 151 / bilaga - Marie Steneland, kl 14.05

8 Interkommunal ersättning, au § 152 - Marie Steneland, kl 14.30

9 Justerat bidragsbelopp 2013 till fristående skolor, au § 153, - Marie Steneland, kl 14.35

10 Utredning Hantverksprogrammets inriktning textil och design, Au § 146 / bilaga - Jimmie Nilsson, kl 15.00

11 Redovisning av elevtal och lärartjänster per 20131001, au § 147 bilaga - Lars-Bertil Nilsson, kl 15.20

12 Information om lärplattformar, au § 158 - Lars-Bertil, kl 15.30

13 Utredning Astradskolan-utveckling inför framtiden, au § 150 / bilaga - Nils-Göran Jonasson, kl 15.40

14 Utvecklingsarbetet PRIO, au § 154 / bilaga - Eva-Gun Berglund, kl 16.10

15 Sammanträdesdagar 2014, au § 155

16 Information om lärarlegitimation och behörighet att sätta betyg, Au § 157

18 Delegerade ärenden.
KALLELSE
2013-10-09
1(2)
Barn- och utbildningsnämnden

§143 Information från tillsynsbesök

§144 Ändring av delegationsordning

§145 Ekonomiuppföljning

§146 Delmål och indikatorer 2014

§148 Interkommunal ersättning

§149 Justerat bidragsbelopp 2013 till fristående skolor

§150 Utredning hantverksprogrammets inriktning textil och design

§151 Redovisning av elevtal och lärartjänster per 20131001

§152 Information om lärplattformar

§153 Utredning Astradskolan-utveckling inför framtiden

§154 Utvecklingsarbetet PRIO

§155 Sammanträdesdagar 2014

§156 Information om lärarlegitimation och behörighet att sätta betyg