Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-03-26

Sammanträde 2014-03-26

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet Vidöstern, Kommunhuset

1 Förslag till justerare: Magnus Carlsson

2 Information från tillsynsbesök.

3 Yttrande över ansökan från Aspero friskolor om nationellt godkänd

Idrottsutbildning fotboll, Halmstad kommun/bilaga - Jimmie Nilsson kl 13.25

4 Yttrande över ansökan från Aspero friskolor om nationellt

godkänd idrottsutbildning, golf i Halmstad kommun/bilaga - Jimmie Nilsson kl 13.25

5 Yttrande över ansökan från Aspero Friskolor AB om nationellt

godkänd idrottsutbildning,handboll i Halmstad kommun /bilaga - Jimmie Nilsson kl 13.25

6 Yttrande över ansökan från Värmdö tekniska utbildningar AB

om riksrekryterande utbildning,fordons- och transport- programmet i Anderstorp/bilaga - Jimmie Nilsson kl 13.30

7 Yttrande över ansökan från Växjö Fria Gymnasium AB om

nationellt godkänd idrottsutbildning, ishockey i Växjö kommun/bilaga - Jimmie Nilsson kl 13.30

8 Yttrande över ansökan från Laboraskolan AB om godkännande

för en fristående gymnasieskola i Halmstad kommun - Jimmie Nilsson kl 13.30

9 Programutbud på Sunnerbogymnasiet läsåret 2014/2015

/bilaga - Jimmie Nilsson kl 13.35

10 Utredning av kostnader och organisation med anledning av

motion om högskolebehörighet för gymnasieelever på Sunnerbogymnasiet, Bun § 5, 2014 - Jimmie Nilsson kl 13.40

11 Medborgarförslag att kommunens gymnasieelever på bygg- fordons och el programmen gör enklare arbeten i kommunala

anläggningar/bilaga - Jimmie Nilsson kl 13.50

12 Information över förstudie Astradskolan

- Hans-Jörgen Holmberg kl 13.55

13 Utvärdering av ökad måluppfyllelse gällande behörighet till

gymnasieskolan,Bun § 68/2012/bilaga/ - Lars-Bertil Nilsson kl 14.20

14 Information om policy och verksamhetsplan för internationellt

arbete/bilaga - Nils-Göran Jonasson kl 15.00

15 Information om utvärdering av rekryteringsutbildning/bilaga

- Nils-Göran Jonasson kl 15.10

16 Introduktionsplan för nyanlända - Ann-Christin Petersson

Rosén, Nils-Göran Jonasson kl 15.20

17 Ekonomisk information - Marie Steneland kl 15.30

18 Ändring av delegationsordning/bilaga

19 Ändring av delegationsordning - Eva-Gun Berglund kl 15.55

20 Meddelanden

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta Katarina Mahot på telefonnummer 0372-78 94 00 varifrån ersättare kallas. Bo Ederström Ordförande KALLELSE 2014-03-17 1(2) Barn- och utbildningsnämnden

§42 Fastställande av dagordning

§43 Information från ungdomsrådets inflytandedag

§44 Information från tillsynsbesök

§45 Yttrande över ansökan från Aspero friskolor om nationellt godkänd idrottsutbildning, fotboll, Halmstad kommun

§46 Yttrande över ansökan från Aspero friskolor om nationellt godkänd idrottsutbildning, golf, i Halmstad kommun

§47 Yttrande över ansökan från Aspero Friskolor AB om nationellt godkänd idrottsutbildning, handboll, i Halmstad kommun

§48 Yttrande över ansökan från Värmdö tekniska utbildningar AB om riksrekryterande utbildning, fordons- och transport programmet i Anderstorp

§49 Yttrande över ansökan från Växjö Fria Gymnasium AB om nationellt godkänd idrottsutbildning, ishockey i Växjö kommun

§50 Yttrande över ansökan från Laboraskolan AB om godkännande för en fristående gymnasieskola i Halmstad kommun

§51 Programutbud på Sunnerbogymnasiet läsåret 2014/2015

§52 Utredning av kostnader och organisation med anledning av motion om högskolebehörighet för gymnasieelever på Sunnerbogymnasiet

§53 Medborgarförslag att kommunens gymnasieelever på bygg-, fordons- och elprogrammen gör enklare arbeten i kommunala anläggningar

§54 Information över förstudie Astradskolan

§55 Utvärdering av ökad måluppfyllelse gällande behörighet till gymnasieskolan

§56 Information om policy och verksamhetsplan för internationellt arbete samt verksamhetsplan för medfinansiering till olika slags internationella projekt

§57 Information om utvärdering av rekryteringsutbildning

§58 Introduktionsplan för nyanlända

§59 Ekonomisk information

§60 Ändring av delegationsordning

§61 Ändring av delegationsordning