Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2014-06-23

Sammanträde 2014-06-23

Datum
Klockan
13.15
Plats
Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset

1 Förslag till justerare: Ulrika Nilsson

2 Information från tillsynsbesök.

3 Internkontroll av särskilt stöd och åtgärdsprogram Bun § 54/2013/

bilaga - Ann-Christin Peterson- Rosén, kl 13.30

4 Ansökan om språkförskola i Växjö/bilaga

5 Information om tillsättning av karriärlärare

6 Information om priosatsning - Eva Jönsson, kl 14.00

7 Uppföljning av handläggning av handlingar från

belastningsregister/bilaga - Carolin Stjernqvist, kl 14.15

8 Dokumenthanteringsplanen/bilaga - Marie Steneland, kl 14.25

9 Omräkning av bidragsbelopp till fristående verksamheter/bilaga

10 Internkontroll 2014/bilaga - Marie Steneland, kl 15.10

11 Ekonomisk information/bilaga - Marie Steneland, kl 15.20

12 Yttrande över förslag till ungdomspolitiskt handlingsprogram

och ungdomsrådets reglemente/bilaga - Eva-Gun Berglund, kl 15.40

13 Meddelanden.

Vid eventuellt förhinder var vänlig kontakta Katarina Mahot på telefonnummer 0372-78 94 00 varifrån ersättare kallas. Bo Ederström Ordförande KALLELSE 2014-06-16 1(1) Barn- och utbildningsnämnden

§97 Information från tillsynsbesök

§98 Internkontroll av särskilt stöd och åtgärdsprogram

§99 Ansökan om språkförskola i Växjö

§100 Information om tillsättning av karriärlärare

§101 Information om PRIO-satsning

§102 Uppföljning av handläggning av handlingar från belastningsregister

§103 Dokumenthanteringsplan

§104 Omräkning av bidragsbelopp till fristående verksamheter

§106 Ekonomisk information

§108 Yttrande över förslag till ungdomspolitiskt handlingsprogram och ungdomsrådets reglemente