Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-09-23

Sammanträde 2015-09-23

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet på Fogdeskolan, Ljungby

§118 Information från tillsynsbesök

§119 Information om Hjortsbergskolan

§120 Information om slutlig antagning till Sunnerbogymnasiet läsåret 2015/2016

§121 Redovisning av nationella prov läsåret 2014/2015

§122 Redovisning av betygsstatistik för årskurs 6 läsåret 2014/2015

§123 Redovisning av betygsstatistik för åk 7-9 läsåret 2014/2015

§124 Yttrande över motion Läxor i örat när du vill

§126 Information om läslyftet

§128 Ekonomisk information

§129 Information om utredningsuppdrag

§130 Uppföljning efter Skolinspektionens regelbundna tillsyn