Din position: Hem > Ljungby kommun > Barn- och utbildningsnämnden > Sammanträde 2015-12-16

Sammanträde 2015-12-16

Datum
Klockan
13:15
Plats
Sammanträdesrummet på Fogdeskolan, Ljungby

§164 Fastställande av dagordning

§166 Information från tillsynsbesök på fristående förskolor

§167 Ändring av reglementet för barn- och utbildningsnämnden

§168 Utredningsuppdrag Sunnerbogymnasiet

§169 Information om öppna jämförelser 2014 för gymnasieskolan

§170 Svar på motion Ljungby kommuns högstadieelever gör studieresa till förintelseläger

§171 Resursfördelning av svenska som andraspråk avstämning den 15 oktober 2015

§172 Svar på motion från Alternativet angående konsumentfrågor

§173 Projekt med Google Apps och Google Chromebook

§175 Öppetider på förskola och fritidshem på obekväma arbetstider

§176 Utvärdering av karriärlärartjänster

§177 Ekonomisk information

§180 Ansökan om godkännande att starta fristående förskola i Lagan

§181 Resurser vid nyöppning av avdelning

§183 Undervisning av flyktingelever

§184 Utredning om skolkapaciteten i Ljungby tätort

§185 Lärarnas arbetsår läsåret 2016/2017

§186 Lokaler för asylsökande